Накъде след научната титла?

26.02.2020 | Новини

За трета поредна година фондация „Карол Знание“ пита докторанти и млади учени в областта на инженерните науки, новите материали и новите технологии за кариерните им планове след придобиването на научна титла. Анкетата има за цел да помогне за подготовка на третото издание на обучението „Предприемачи в науката“ и конкурса „Предприемач в науката“ с награда 30 000 лв.

Фондация „Карол Знание“ се интересува как младите учени виждат практическото приложение на своите разработки, имат ли контакти с бизнеса и възможност да осигурят финансиране за тяхната реализация. На базата на сравнение с резултатите от предишните две анкети ще се установи дали се е променило нещо в нагласите за трансфер на технологии, дали повече учени планират да започнат свой бизнес и по-нататъшно сътрудничество със своите университети или научни организации.

„В първите две издания насочвахме въпросите основно към потенциални участници в програмата „Предприемачи в науката“. Анкетата показа, че повечето учени, отговорили на въпросите ни, искат да видят реализацията на научната си работа, въпреки че малък процент имат ясна визия как това може да се случи“, обясняват организаторите от „Карол Знание“.

Анкетата е активна до 7 март т.г.