Над 5000 младежи участваха в първите виртуални Национални дни на кариерата

29.03.2020 | Новини

110 водещи фирми от цялата страна и 5217 кандидати за обявените от работодателите свободни позиции се включиха в първото виртуално издание на Националните дни на кариерата, организирани от онлайн платформата за работа „Джоб тайгър“. Заради извънредните противоепидемични мерки събитието се проведе изцяло онлайн от 24 до 26 март т.г.

От дома си кандидатите имаха възможност да избират с кои представители от участващите компании да се срещнат и да разговарят виртуално. Проведени са множество онлайн интервюта, а много младежи са получили покани и за следващи контакти.

Приносът на събитието за развитието на средата в кризата беше отчетен и от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева така: „Всяка криза дава и възможности. В този случай – да започнем да говорим повече за дигитализацията на пазара на труда, електронните услуги, нуждата от разширяване на регламентите за дистанционна и надомна работа, за подкрепа на отговорните работодатели и т.н.“