Регистрацията за Съвета за развитие на гражданското общество започва на 20 февруари

10.02.2020 | Новини

На 20 февруари започва регистрацията на неправителствените организации, които желаят да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество /СРГО/, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

С цел оптимална публичност, прозрачност и обективност на избора бе разработена уеб базирана електронна платформа за национално гласуване, поддържана от Министерския съвет.

Срокът за регистрация на гражданските организации за участие в избора на СРГО и за заявяване на желание за членство в него е 15 работни дни (до 12 март вкл.), а процедурата за избор на членове на СРГО чрез гласуване продължава в рамките на 10 работни дни (до 26 март вкл.). Поканите за регистрация и за гласуване са официални и се публикуват на Портала за обществени консултации.

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики, подкрепящи развитието на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове – 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът Томислав Дончев.

Съветът ще координира изпълнението на националната стратегия за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството план за реализацията на целите й, ще събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства, ще дава становища по всички проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на гражданските организации.