Стипендиантската програма „Готови за успех“ с нови условия

13.07.2020 | Новини

Фондация BCause въвежда промени в стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2020-2021 година. Целта е да се насочи помощта на дарителите там, където тя е най-необходима.

Програмата продължава да подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили родител или израснали в специализирана институция.

Освен учениците в 12 клас, за стипендии могат да кандидатстват и учениците в 11 клас. Причината е, че след въвеждането на първи гимназиален етап до 10 клас съществува риск отлични ученици от социално слаби семейства да не продължат във втори гимназиален етап по финансови причини. Размерът на стипендиите за ученици се запазва на 1000 лева годишно.

Стипендиите за студенти за учебната 2020-2021 година се увеличават на 2500 лева годишно и ще бъдат отворени само за специалностите медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Въвеждат се специални стипендии. За тях могат да кандидатстват ученици от 11 и 12 клас и студенти от всички специалности, които са в особено затруднение да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще се подпомогнат деца и младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции,  или с физически увреждания. Размерът на стипендиите за ученици ще бъде 1000 лева годишно, а за студенти – 2500 лева годишно.

„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с фондация “Сирак” от 2006 година. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Минималният необходим успех е 5.00 за студенти и 5.50 за ученици. Броят на стипендиите „Готови за успех“ зависи от сумата, набрана от дарения през годината.

Повече информация има ТУК.