Търсят се отговорни компании с отговорни служители

14.01.2020 | Календар, Новини

Фондация BCause, Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС) набират номиранации за Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за постижения през 2019 година. Отличието за дарителство от работното място се присъжда всяка година на компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

За знака кандидатстват компании, развиващи дарителство по ведомост или друга форма на редовно дарителство от работното място като част от цялостните програми за ангажиране на работното място .

Годишният знак има четири нива на отличие: златен, сребърен, бронзов и обикновен. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

От 2015 г. Фондация BCause, БАУХ и БДВО връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят, по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационите въпросници е 5 февруари 2020 г. Повече информаци и достъп до документите за кандидатстване има ТУК.