Гласуваме за членове на Съвета за развитие на гражданското общество до 13 май

27.04.2020 | Новини

От полунощ на 28 април 2020 г. започва електронното гласуване за членовете на първия в България  Съвет за развитие на гражданското общество. То ще се извърши чрез уеб-базираната електронна платформа на адрес https://voting.government.bg/ в рамките на 10 работни дни. Крайният срок за подаването на глас е 23.59 часа на 13 май 2020 г.

Гласоподавателите ще могат да упражнят електронен вот чрез платформата за 14 организации, включително за себе си.

Организациите с нестопанска цел в обществена полза, чиято регистрация за участие в процедурата за избор е одобрена от комисията, са 379. Одобрени за кандидат-членове на съвета са 123 от регистрираните граждански организации.

Съветът за развитие на гражданското общество ще е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Той ще дава становища по актове и документи, които се отнасят до дейността на гражданските организации, и ще координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Ще извършва преглед на потребностите, проблемите и резултатите на гражданските организации, ще определя приоритетите, правилата и процедурите за разпределение на публични средства за финансова подкрепа на проекти с обществено значение.

Информация за етапите на изборната процедура ще се публикува на Портала за обществени консултации  и на Информационния портал за НПО в България.