Фонд „Обединени срещу COVID-19“ отново приема кандидатури

20.04.2020 | Новини

Лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България могат да подават проектни предложения до 18 ч. на 27 април 2020 г.

От днес, 20 април 2020 г., фонд „Обединени срещу COVID-19“ отново набира кандидатури за финансиране. Създаден по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България той ще подкрепи местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

До 18 часа на 27 април т.г. своите проектни предложения могат да изпращат лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България. За целта те трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт: www.United4BG.org.

Между 10 и 16 април т.г. постъпиха 437 кандидатури. Най-много – 183, са от неправителствени организации, следвани от общини и читалища. Нужда от финансиране са обявили също 43 болници и 18 други лечебни заведения. Най-активни са кандидатите от малки градове. Много са също проектните предложения от областни центрове и села. 58 проекта имат регионално или дори национално покритие.

На 27 април ще стане ясно кои предложения от първия кръг на кандидатстване ще бъдат финансирани. Резултатите от втория кръг ще бъдат готови на 5 май.

От инициативите, които ще бъдат финансирани, се очаква да подкрепят с конкретни действия засегнати от кризата уязвими групи хора – медицински персонал, хора с увреждания, деца и младежи, малцинства, бездомни, безработни, самотни родители и др. Кандидатите трябва да посочат необходимата сума, разбивка на основните разходи, началната и крайната дата на своя проект. Изискват се също профил и приблизителен брой на хората, които ще бъдат подпомогнати.

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, които оказват подкрепа в повече от една проблемна сфера и/или са насочени към повече от една целева група от хора. Ще се взимат предвид също капацитетът на кандидата да осъществи своята инициатива и неговият предишен опит в подобни дейности.

Междувременно даренията за фонд „Обединени срещу COVID-19“ продължават. Набраната в него сума вече е 896 000 лв. Към първите дарители се присъединиха „Главболгарстрой“, „Джонсън & Джонсън България“, както и частно лице. Постъпи и още едно дарение от ИНГ Банк Н.В.

Желаещите да помогнат в борбата за излизане от кризата могат да дарят на следната сметка:

Обединена българска банка
IBAN BG06UBBS80021026072940
BIC UBBSBGSF
Български дарителски форум