„Отворено общество“ ще финансира проекти за климатична справедливост

27.08.2020 | Новини

Фондация „Институт Отворено общество – София“, с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open Society European Network (OSEN), обявява конкурс за проекти на граждански организации, които се стремят да подкрепят включването на все още изключени групи и общности в страните от Централна и Източна Европа в инициативи по темата климатична справедливост.

Допустимите кандидати трябва да са регистрирани граждански, непартийни организации с нестопанска цел или неформални групи, които се представляват от регистрирана организация, които се ръководят от ценностите на отвореното общество като демокрация, равенство и климатична справедливост и да са базирани в допустимите страни. Допустими страни са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Предимство ще имат проекти, които се ръководят от местни активисти за климатична справедливост и местни неправителствени организации с дейности извън столиците на страните. Това не изключва организации и групи, които са базирани в столиците.

Подкрепените проекти ще получат финансиране до 25000 щ.д., като продължителността им не може да бъде повече от 12 месеца. Срокът за кандидатстване е 15 септември 2020 г.

Повече информация за условията на конкурса и насоките за кандидатстване може да намерите ТУК (само на английски език). Необходимите формуляри и документи за кандидатстване са ТУК.