По-малко българи са готови да даряват за Коледа

23.12.2020 | Бюлетин, Новини

По-често хората с жизнен стандарт над средния не желаят да помогнат

Делът на българите, заявяващи готовност да участват в различни формати на коледна благотворителност, е по-нисък от дела на нежелаещите – 34,8 на сто към 42,8%. Това показва национално изследване на „Екзакта Рисърч Груп“, проведено в периода 5 – 12 декември 2020 г. На квотен принцип по пол, възраст и тип населено място са подбрани и интервюирани „лице в лице“ 1025 пълнолетни българи в 70 населени места на страната.31,5 на сто заявяват, че няма да участват в дарителски кампании по празниците поради липса на възможности – главно финансови, а други 11,3% посочват, че просто не желаят да даряват. Открито отказват по-често българите с жизнен стандарт над средния. 22,4 на сто от интервюираните твърдят, че не са мислили по въпроса и вероятно зад подобен отговор някои от тях прикриват деликатно отказа си от дарителство.

По данни на „Екзакта“ за последните три години делът на желаещите да участват в дарителски акции по коледните и новогодишните празници е намалял с цели 15 на сто, а нежелаещите са се увеличили с 10%. От 2017 г. социолозите регистрират постоянен спад в готовността за включване в коледни и новогодишни дарителски акции. Затова едва ли намаляването на дарителите се дължи главно на тежката 2020 г., въпреки че едва ли някой се съмнява в това как влияе здравната криза върху персоналното и колективното чувство за сигурност и как се пренареждат ценности и финансов ресурс, коментират анализаторите.

Данните от декември 2020 г. показват, че след журналистическото разследване на бТВ за измами, свързани с дарения през платформата HelpKarma, 35 на сто от интервюираните българи твърдят, че занапред ще подбират внимателно на кого да даряват. Едва 5 на сто възнамеряват да правят дарения, без да се интересуват от подробности, посочват от „Екзакта“. Те отбелязват, че злоупотребите с дарения за нуждаещи се от лечение се оказват във висока степен неприемливи, а изгубеното доверие ще се възвръща бавно и с цената на огромни усилия.