Фондация „Еврика“ дава стипендии в 11 области

02.09.2020 | Новини

За седемнадесета поредна година фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно. Паричната помощ се отпуска вече в 11 области на науката:

. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за първа година;

. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство, на името на акад. Дончо Костов;

. Инженерни науки в областта на  електрониката,  автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

С постъпило целево дарение за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъде определен още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

За именните стипендии на фондация „Еврика“  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ могат да кандидатстват български студенти в български университети. Те трябва да са завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години не по-малък от мн. добър (5,00) и да са записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2020/2021 година.

Документи се приемат до 15 октомври 2020 г.

Повече информация има ТУК.