Европейската климатична фондация подкрепя „Хабитат България“

05.07.2020 | Новини

Европейската климатична фондация подкрепя застъпническите дейности на „Хабитат България“ в областта на жилищната енергийна ефективност и дефинирането на понятието „eнергийна бедност“.

„Хабитат България“ ще работи активно за приемане на дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд 2021-2050, за дефиниране на параметри и съдържание на понятието „енергийна бедност“, както и за подновяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради при нови принципи за собствено участие и подбор и с фокус подпомагане на домакинствата с ниски доходи за участие в програмата.

Партньорството между Европейската климатична фондация и „Хабитат България“ започна на 01.07.2020 г. и е договорено за срок от една година.

Като част от мрежата Habitat for Humanity „Хабитат България“ продължава да събира подписи под  петиция до Европейския съюз. Организацията призовава ЕС да направи осигуряването на достъпни жилища свой приоритет през следващия бюджетен период 2021–2027 г., особено за държавите от Глобалния Юг – Африка, Южна Америка, част от Азия. Посочва се необходимостта от по-голямо финансиране за обновяване на бедните квартали и достъпа до вода и канализация, за да се защити обществото от разпространението на болести и зарази. Обръща се внимание на нуждата от конкретни финансови мерки в рамките на Европейската зелена сделка за преодоляване на енергийната бедност .

Повече от половината хора по света живеят в градски райони, се казва в петицията на Habitat for Humanity. До 2050 г. се очаква градското население да се удвои с още 2,5 милиарда души. Градовете ще продължат да растат, защото хората търсят работа, стабилност и перспективи за по-добър живот в тях. Много страни обаче все още не са подготвени и не са способни да посрещнат нарастващите жилищни нужди там.

Всеки един от 8 души в света живее в градско гето, в повечето случаи при мизерни условия. А настоящата пандемия от коронавирус подчерта важността на жилището като средство за защита от смъртоносни болести.

Европейският съюз като най-големия световен донор за развитие има уникалната възможност и отговорност да подпомогне страните партньори от Глобалния Юг да активизират усилията си за задоволяване на жилищните нужди, смятат от Habitat for Humanity. Следващият бюджет на ЕС за 2021–2027 г. е един от ключовите инструменти, чрез които той може да помогне на милиони хора да подобрят жилищните си условия и да се преборят с пандемията от коронавирус.