ЕС увеличава с 1.6 млрд. евро бюджета за правосъдие, права и ценности

17.11.2020 | Новини

Увеличение от 1,6 млрд. евро за фонд „Правосъдие, права и ценности“ на ЕС са договорили Европейският парламент и германското председателство на Съвета на ЕС в споразумението за следващата многогодишна финансова рамка и фонда „Следващо поколение ЕС“.

Програмата „Правосъдие, права и ценности“ до голяма степен отразява колективните искания на Европейския форум за гражданско участие (ЕФГУ), отстоявани с редица петиции и апели към европейските институции. Български дарителски форум също участва в тези инициативи редом с множество граждански организации от цяла Европа.

Някои други програми също имат  увеличен бюджет. По-детайлна информация има в документа, публикуван от Европейската комисия.

Общите усилия на гражданите постигнаха ефект на този етап. ЕФГУ посвещава тази първа победа на гражданската ангажираност и изключителните постижения на стотици на хиляди граждански организации и движения в Европа, които работят за правата и ценностите, залегнали в основата на европейските общества.

Остава споразумението да бъде ратифицирано от Европейския парламент и от националните парламенти. Ето защо застъпническата кампания на ЕФГУ не е приключила. Организацията ще продължи да наблюдава процеса.