Теодора Петкова: Дарителството означава доверие

19.05.2020 | Дарителите от първо лице, Новини

Над 40 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски форум. Това е ясен знак, че светът във време на пандемия далеч не е само хаотичен, непредвидим и затворен в себе си. Всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, щедрост и емпатия. Жестовете на отделни граждани, даренията от фирми и фондации, спонтанните дарителски кампании станаха всекидневие, немислимо преди кризата. Информацията за тях вече не е новина. Тя звучи като естествена човешка реакция на съпричастност и завръщане към важни и споделени общи ценности.

Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-осезаема. Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице. Български дарителски форум ги попита за аргументите им за изборите, които правят – сега и в несигурното „след това”. В поредица от интервюта Ви представяме техните отговори.

„Кризата промени начина, по който живеем и работим, предизвика и бизнес моделите на компаниите”споделя Теодора Петкова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Тя е сред топ мениджърите на компании, които са тясно ангажирани със социалната политика на бизнеса, и има преки наблюдения как и защо компаниите променят социалните си инвестиции във време на криза.

Как сега избирате каузите, които подкрепяте?

Генерално банката не е променила дарителския си фокус, но като компания, за която е важна темата за здравето и живота на хората, в този момент приоритет за нас станаха каузи, свързани с решаване на спешни здравословни проблеми, възникнали вследствие на епидемията. Още в първите дни на извънредното положение обсъдихме и решихме да подкрепим най-натоварената болница в страната – „Пирогов”, за покриване на спешни нужди вследствие приема на пациенти с COVID-19, а след това и Министерството на здравеопазването за подпомагане на работата на лабораториите и закупуване на тестове за диагностициране на заболяването. И не на последно място, включихме се в инициативата на големите дарители, които набираха средства за общ фонд, който да помогне при преодоляване на тежки социални последствия от епидемията.

Какво ви провокира да се включите във фонд „Обединени срещу COVID-19“, да сте част от по-голяма дарителска общност? Нямахте ли опасения, че така жестът ви може да се „загуби” сред останалите?

Когато повече компании се обединят с обща цел, обхватът на инициативата и подкрепата са много по-значими, а общественият отзвук – по-голям. И друг път банките сме намирали теми, около които да се обединим, и аз одобрявам това. Вследствие на кризата с COVID-19 всички банки заедно приехме подход как по най-добър начин да подкрепим бизнеса и хората, за да облекчим финансовите затруднения, през които те преминават. Споделям идеята за обединени усилия – координирани, експертни, с прозрачно управление и изразходване на средствата. Затова и участваме в общи инициативи редом с други големи дарители.

Наред с даренията от банката, служителите ви също се включват и имат принос към реакцията ви на кризата.

Да, моите колеги също са изключително активни в даряването – те подкрепиха със свои лични средства граждански организации, които работят с най-уязвимите групи в момента: хора в риск, социални предприемачи, възрастни хора, жени, пострадали от насилие. За наша радост фондация „УниКредит“ подкрепя дарителските усилия на служителите и предложи да удесетори личните дарени средства. Състоянието на социалнослабите в този момент събуждат изключителна чувствителност в нашите екипи в цялата страна. И това не е само сега. Многократно колегите са инициирали по различни поводи собствени дарителски кампании.

Какви са перспективите, които виждате пред дарителите след кризата?

Надявам се, че кризата няма да промени увереността на бизнеса и на отделния човек, че си заслужава да инвестираш в добри каузи. Даже вярвам, че сумите ще растат. Все повече обаче темата за качеството на инвестициите и на каузите, към които те са насочени, ще излиза на дневен ред. Мисля, че дарителите ще стават все по-взискателни към организациите, които управляват дарителски фондове. Бизнесът ще търси ясни резултати, когато инвестира в решения на конкретни проблеми. Емоцията от това да дариш ще бъде балансирана с търсене на ефекта от дарението. В чисто човешки план се надявам да си даряваме добра дума и благодарност, съчувствие и признателност. Сега научихме повече за всичко това.

Имате ли опасения, че бизнесът ще преориентира подкрепата си към по-базисни нужди за сметка на каузите за развитие?

Ако на дневен ред отново излезе ясна нужда, свързана с живота и здравето на хората, каквато виждаме в момента, бизнесът би реагирал по подобен начин.
Иска ми се обаче дарителството да не компенсира тази дупка дългосрочно, да не покриваме базисните нужди на обществото. Надявам се държавата да се справи сполучливо с тези проблеми, а да остави дарителите да се фокусират върху каузи, които увеличават благосъстоянието на хората.
Вярвам, че ние като дарители можем да продължим да подкрепяме общественополезни каузи и инициативи, свързани с финансовата култура на населението, с развитие на социално предприемачество, да участваме не просто в дарителски кампании, а да насърчаваме и подпомагаме други организации в техни социални проекти. Ние като банка, например, имаме желание да развиваме социално банкиране, насочено към проекти, които традиционно досега са били извън сегашния ни бизнес обхват.

Какви са надеждите ви по отношение на дарителството след кризата?

Надявам се през дарителството да решаваме конкретни проблеми и да чувстваме удовлетворение, че правим промяна: да развиваме средата по правилния начин. Иска ми се да намерим партньори, на които имаме доверие – доверието е основна предпоставка дарителството да се случва по правилния начин. Същото важи и за банковия бизнес. Освен това организациите, към които е насочено дарението, трябва да са способни да адаптират дейността си към новата ситуация, да са по-гъвкави и адекватни на средата.
Надяваме се да работим с организации с отлична репутация, с умения да представят добре проектите си, да управляват добре фондовете си и да решават конкретни проблеми.

                                                                                                                                                                  Автор: Български дарителски форум