Пламена Димитровa: Силата е в партньорствата

30.07.2020 | Новини

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България от 2014 година насам. Цели да подобри живота на децата в България, като открива и мотивира социални предприемачи и им помага да осъществят идеите си чрез финансова, експертна и медийна подкрепа.

Пламена Димитровa, мениджър “Програми и комуникация” във фондация Reach for Change България, разказва за дилемите, през които организацията минава в опит да отговори на предизвикателствата, породени от COVID-19. А също и за актуалното в момента издание на ПРОМЯНАТА, насочено именно към деца и младежи, пострадали от кризата.

 

Как трансформирате Вашите социални инвестиции след сблъсъка ни с СOVID-19?

Нашата основна дарителска инициатива е конкурсът за социални предприемачи ПРОМЯНАТА. Традиционно той е отворен за всякакви теми, с фокус върху деца и младежи. Даваме възможност на кандидатите да ни убедят, че социалният проблем, по който работят, е значим. Така конкурсът служи понякога като лакмус за обществени проблеми, които могат към дадения момент все още да са незабелязани  – например нарастващата употреба на наркотици сред тийнейджъри, хранителните разстройства, сексуалното образование. В същото време можем да подкрепим и теми, важни за всички – ранното детско развитие, дигитализация на образованието, развитие на деца и младежи със специални нужди.

Още преди кризата, породена от вируса, с екипа си мислехме, че има тежки и належащи социални проблеми, върху които искаме да фокусираме енергията и ресурсите си. От миналата година с нашите дългогодишни партньори ING започнахме работа по наша обща нова инициатива – „Да отворим кръга“. COVID-19 ни завари в планове как заедно можем да допринесем за решаването на проблема с бедността и социалното изключване. Защото процентът хора и деца, в риск от бедност и социално изключване в България, е най-големият в Европейския съюз.

А епидемията и последвалата я криза обостриха този и други проблеми в обществото. Много колеги от НПО сектора и различни дарители свършиха страхотна работа при справянето с първата вълна. Но проблемите и нуждите продължават да съществуват, има групи деца и младежи, които са по-тежко засегнати от кризата. Решихме да се фокусираме върху тях и да обединим усилията и ресурсите на ПРОМЯНАТА и “Да отворим кръга” в специално издание на ПРОМЯНАТА.

Какви са промените в него?

Променихме фокус, срокове, технология, почти всичко на практика. Ще оставим отново кандидатите да ни кажат кои са целевите групи, които подкрепят, защо и как те са засегнати от епидемията. От разговори с различни донори и организации вече знаем, че освен хората в риск от бедност, засегнати са също и деца на самотни родители, деца и младежи, особено уязвими в изолация – с увреждания, в институции, с риск от психични проблеми, жертви на насилие – и много други групи.

Обичайната ни програма подкрепя социални стартъпи, НПО, дори физически лица с първоначални доказателства, че тяхното решение е ефективно. Но често те имат нужда от повече време, за да развият и разширят идеята си. Сега решихме да се фокусираме само върху НПО с опит и доказани решения на проблеми, за чието решение работят. Целта ни е да ги подкрепим, за да могат да помогнат бързо и ефективно на целевите групи, с които работят.

Процесът ни на селекция също е по-различен. Досега имахме дълъг процес на одобрение – близо 8 месеца, който включва много заинтересовани страни. За да можем бързо да окажем подкрепа на нашите кандидати, тази година процесът на селекция ще продължи около месец. На 18 септември ще бъдат обявени петимата финалисти, които ще осъществят проектите си в периода септември – декември. Нашата нефинансова подкрепа също ще е фокусирана в този период.

Обединихме още партньори около каузата – освен ние и NOVA, партньори на новото издание на конкурса са и ING с “Да отворим кръга”, NN България и Аурубис България. Общият награден фонд ще е, както обичайно, 60 000 лв., но разпределени по различен начин. Трима финалисти ще вземат по 17 000 лв., а други двама – по 4000 лв. Ще има и една специална награда от 1000 лв. Освен за директна работа с децата и младежите, предвиждаме финансиране и за заплати на екипа, за организационно развитие и комуникация. Отново ще подкрепим финалистите и с нефинансов ресурс от наша страна – обучения и консултации, които да им помогнат да решат свое организационно предизвикателство и да бъдат по-устойчиви. И видимост за тяхната работа чрез медийната подкрепа на NOVA. Анализите ни показват, че нефинансовата подкрепа е поне толкова важна за финалистите, колкото и финансовата.

Вашите прогнози за дарителството и социалното предприемачество в близките месеци, дори година?

В последните години социалното предприемачество става все по-популярно – сред активистите и  неправителствения сектор, както и сред дарителите. И двете страни търсят устойчивост на работата си. Вярвам, че темата ще продължи да бъде важна и в бъдеще. Социалните предприемачи са важна част от екосистемата и в настоящата криза, защото са способни да отговорят бързо на новите нужди и предизвикателства – гъвкави са, адаптират социалните си решения бързо или създават нови, променят бизнес моделите си. Например нашите финалисти “Академия за родители” традиционно правят големи събития, които свързват родители с експерти, така че да подкрепят развитието на децата. И преди COVID те искаха да направят онлайн платформа с обучения и ресурси, които всеки родител да може да ползва при необходимост. Кризата ги мотивира да развият онлайн съдържанието си много бързо – от март до днес са организирали над 60 уебинара за родители – голяма част от тях безплатни, по важни за родителите теми.  Видяха нужда и искаха да я адресират. Много от другите социални предприемачи в нашия Инкубатор, както и нашите алумни, също дигитализираха дейностите си или отвориха за свободен достъп своите вече работещи платформи. Но, разбира се, за техния екип това беше огромен труд. Ето защо такива организации също имат нужда от подкрепа. Целият неправителствен сектор усети последствията от кризата, тя се отрази и на финансовите потоци, на работното време, на натовареността. Екипите се хвърлят да помагат на целевите групи  в нужда, но понякога забравят за себе си. А всъщност те също имат нужда и от финансова стабилност, от партньори, с които заедно да мислят и планират  – дългосрочно, за да неутрализират кризата, и краткосрочно – за да подсилят екипите си.

Вярвам, че донорите трябва да мислят и за здравето на организациите, които подкрепят. Има една вече популярна фраза, която взаимствам от нашите финалистите „Оле Мале“, това, което винаги ни казват в самолетите: ако искате да се погрижите за някой друг, първо сложете собствената си кислородна маска. Същото е и в НПО сектора – организациите трябва първо да помислят за себе си, за да са полезни и за другите, които подкрепят.

Страховете и надеждите Ви за дарителството в близко бъдеще какви са?

Дотук, в първата вълна беше направено много – и от фондации, и от компании, и от индивидуални дарители. Опасението ми е да не се получи изчерпване, защото, съвсем закономерно, всички дарители, включително корпоративните, ще усетят ефекта от кризата – несигурност за бъдещето на продажбите, намалени приходи. А в същото време обществените нужди продължават да съществуват и може би ще нарастват.

Вярвам, че част от решението може да бъде в повече партньорства. Между дарители, обединяващи ресурсите си за определена кауза, но и чрез мултисекторни партньорства – НПО, корпоративен, публичен сектор, които заедно работят за решаване на проблемите. Знаем от анализа на Български дарителски форум, че индивидуалните дарения нарастват и вярвам, че тук има потенциал – можем да увлечем повече хора да подкрепят социални каузи, да спечелим доверието им и да ги превърнем в редовни дарители. Но трябва да се научим да отчитаме по-добре резултатите, да разказваме по-добре за това, което правим. Разбира се, този процес изисква секторът да има повече човешки ресурс за комуникация, повече знания. Вярвам, че с подкрепата на медии, на креативния сектор, на агенциите и професионалистите, които се занимават с дигитален маркетинг, неправителствените организации могат да създават силни кампании, които да ангажират обществото.

Над 43 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски форум. Това е ясен знак, че всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, щедрост и емпатия.
Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-осезаема.
Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице.
В поредица интервюта Български дарителски форум представя аргументите им за изборите, които правят – сега и в несигурното „след това”.  
                                                                                                                                                             Автор: Български дарителски форум