Красимир Ненов: С подобни кризи можем да се справим само заедно като общност

28.05.2020 | Дарителите от първо лице, Новини

Още през февруари тази година глобалното ръководство на КонтурГлобал взема решение да обедини значителните ресурси, предвидени за социални инвестиции, на всички активи в групата КонтурГлобал по света и да ги насочи към борба с епидемията и проблемите, които тя неизбежно носи.

До началото на кризата компанията инвестира предимно на регионално ниво, но и в каузи с общонационално значение. Фокусът все пак остава регионът на Гълъбово, където бизнесът оперира. В стремеж община Гълъбово да се превърне в по-добро място за живот, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ вече 9 години финансира различни инфраструктурни проекти. Вложени са над 4,5 милиона лева в изграждане на детски и спортни площадки, реновиране и поддържане на детски градини и паркове, на дома за възрастни хора, местната библиотека…

С Красимир Ненов, изпълнителен директор на компанията, разговаряме за променените приоритети на бизнеса по време на криза и устойчивостта на дарителските политики в по-дългосрочен план.

Какви каузи подкрепя сега „КонтурГлобал Марица Изток 3“? Защо именно тях разпознавате като важни?

В момента наблюдаваме и анализираме ситуацията в страната, стараем се да се адаптираме бързо и експедитивно да насочим приоритетите си към адекватни и точни решения за социални инвестиции.
На първо място се фокусирахме върху подсигуряването на здравето и безопасността на нашите служители, техните семейства и нашите съседи (говорим за предпазни мерки и средства, аварийни планове, масовото тестване, подсигуряване на спотове за дезинфекция на публични места).
След това като приоритет идентифицирахме най-застрашените групи сред местната общност и анализирахме спешните нужди, пред които тази неочаквана ситуация ги изправя. От затруднените бюджети на социалните институции до недостатъчните технически средства за осигуряване на дистанционното обучение – в момент на подобна криза всичко това се оказва голямо предизвикателство за функционирането на различни социални и други услуги, които подкрепят най-нуждаещите.

Може би именно обстоятелството, че Фонд „Обединени срещу COVID-19” застана зад спешни социални нужди на местни общности, ви провокира да дарите и за него?

Наистина, за нас даряването на финансови средства на фонд не е обичайно решение. Обикновено се стремим сами да управляваме социалните си инвестиции, за да гарантираме тяхното качество и прозрачност. Тази криза обаче не е регионален проблем, тя е наднационална и засяга абсолютно всички сфери на бизнеса и обществения живот. С такъв проблем можем ефективно да се справим само заедно като общност – както като акумулиране на финансов ресурс, така и като експертиза за управлението му и целенасоченост на усилията.
Решихме да се включим с дарение от 100 000 лева към фонд „Обединени срещу COVID-19“, чието начало беше поставено от Българския дарителски Форум, Фондация „Америка за България“, Американската търговска камара и Посолството на Съединените щати у нас. Инициативата е близка до начина, по който ние управляваме социалните си инвестиции. Подхожда ясно и стриктно – от точните критерии за подбор и финансиране на организациите, в последствие – до яснота при управление и изразходване на средствата и редовна отчетност към дарителите и широката публика.

В каква посока ще поеме бизнесът по отношение на социалните си инвестиции след кризата според Вас?

Вече всички осъзнаваме, че случващото се може да не е ограничен времеви период, а сериозна промяна на начина ни на живот и мислене. Още в началото на кризата нашето общество – бизнесът, гражданският сектор, медиите, институциите – показа безпрецедентна солидарност в борбата срещу COVID-19. Вярвам искрено, че това отразява реалното отношение на обществото ни към нуждата да сме обединени в тежки моменти.
С отминаването на първата вълна и най-сериозните ни притеснения от случващото се, ролята на бизнеса и гражданските организации ще става все по-голяма. Ние носим отговорност да използваме аналитичния си капацитет и експертиза и да подпомогнем институциите и обществеността в избора на дарителски каузи и насочването на социалните инвестиции там, където те биха били най-ефективни.
Засега фокусът на програмите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е повече към преодоляване последствията от първата поява на вируса. След това отново ще обърнем поглед към проекти, инициирани от нас и наши местни партньори като дългосрочни инвестиции в региона. Ще продължим и да подкрепяме национални програми. Например вече седма година служителите ни даряват ежемесечно по ведомост за различни каузи, а компанията удвоява тези дарения. Смятам, че такива програми имат голям потенциал – като, например,тази на фондация „За Нашите Деца“ за предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца.

Надеждите ви по отношение на дарителството след кризата какви са?

Видяхме, че в ситуация на криза даряват хора с най-различни възможности. Мисля, че човешка черта е да искаш да дариш. Вероятно обаче кризите дават нов стимул да си съпричастен. От личен опит мога да споделя, че човек започне ли да дарява, изпитва вътрешна необходимост да продължи. Много хора правят неща за квартала, където живеят, за входа, съседите, за местната общност, сред близките си. Няма значение дали сме го кръстили, форматирали и отчели като дарителство, него го има. Смятам, че все повече хора ще изпитват такава естествена потребност да даряват.
Изключително важно за стимулиране на дарителството, е да има прозрачност в набирането и разходването на средствата. Смятам, че това ще стане по-ясна тенденция като изискване от обществото.
Особено важно е да се улесни и структурира един процес. В това отношение Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е отличен пример. Хората ще искат даряването да е лесен и добре управляван акт, както и да получават проактивна обратна връзка за резултатите от даренията.
Вярвам, че и медиите, които от самото начало на пандемията доказаха, че са естествен партньор на дарителски инициативи, ще продължат и занапред да насочват прожекторите си към дарителството и дарителите.
Смятам, че ще има полза да се говори повече за дарителство, за модели и добри практики в по-щадящи и спокойни формати и обстановка, по един нов, интересен и въвличащ начин.
Надявам се все повече хората, които даряват, да не се притесняват, когато го правят и да са склонни да разказват за мотивите и жеста си. Очаквам да говорим за дарителството и отвъд финансовите дарения, за доброволческия труд, експертиза, ресурси, които имаме и сме готови да споделим.


Над 40 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски форум. Това е ясен знак, че всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, щедрост и емпатия.
Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-осезаема.
Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице.
В поредица интервюта Български дарителски форум представя аргументите им за изборите, които правят – сега и в несигурното „след това”.
                                                                                                                              
                                                                                                                                                     Автор: Български дарителски форум