Гергана Димитрова:Промяната е процес, в който участваме заедно като общество

08.10.2020 | Дарителите от първо лице, Новини

Kaufland България е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. Веригата има над 1300 хипермаркета в осем европейски държави, сред които и България.

На международно ниво компанията има цялостна политика за устойчиво развитие под слогана  „Действията носят промяната”  и 7 ключови направления, в които инвестира ресурси  – родина, хранене, климат, природа, служители, верига за доставки и хуманно отношение към животните.

„Това, че имаме повече насоки, в които работим, ни дава по-голяма гъвкавост и възможност да адаптираме проектите си спрямо националните специфики и нужди. В България запазваме фокус върху три ключови направления – родина, хранене и природа” – разказва Гергана Димитрова – мениджър „Корпоративни комуникации и CSR“ на Kaufland в България.  

Как кризата с COVID-19 промени дарителските Ви политики?

Международните компании работят при строги правила и процедури, търсят устойчиви партньорства, които водят до решения в дългосрочен план. При кризи като настоящата обаче има проблеми, които не могат да чакат – трябват решения тук и сега. В този смисъл от една страна – запазихме дългосрочните си сфери на подкрепа, а от друга – действахме като отговорен бизнес с навременни действия  в контекста на обществените нужди. Дарихме 300 000 лева на Министерство на здравеопазването за закупуването на респиратори, за което обединихме усилия с Lidl България. Предоставихме дарение от 10 000 лева на Българската хранителна банка (БХБ) – първата и единствена организация у нас, която в съответствие с всички стандарти за безопасност на храните събира и складира хранителни продукти с кратък срок на годност и ги разпределя до хора в нужда. Дарихме хранителни продукти на редица организации и общини в помощ на нуждаещи се.

Кризата ускори и реализацията на идеи, по които отдавна работим – например, проект за изграждане на дарителската инфраструктура за събиране на средства в извънредни ситуации. Засега обаче няма да споделям повече подробности за него, защото още не сме финализирали всички детайли.

Може ли да дадете пример за дългосрочно партньорство, което сте надградили в този период? 

Партньорство, което надграждаме, е това с БХБ. Тя е естествен партньор на бизнеса, за да стига храната до най-уязвимите групи. Смятаме да продължим работата си, като работим с тях дългосрочно – подпомагаме ги финансово и предоставяме чрез тях хранителни продукти за нуждаещи се, организираме и съвместни инициативи.

Заедно с Лидл България в началото на кризата дарихте средства за закупуването на респиратори. Имат ли според Вас потенциал и бъдеще подобни обединения на конкурентни бизнеси в името на каузи, които те разпознават като обществено значими?

Да, както вече казах, направихме общо дарение в размер на 300 000 лв. към Министерство на здравеопазването. Убедена съм, че кризи като сегашната имат силата да обединяват дори и конкуренти в бизнеса, ако те имат обща визия за вида подкрепа и начина на предоставянето й. Практически това е двоен ресурс и ефектът е много видим. Познаваме и други примери, в които общи каузи обединяват конкурентни бизнеси – мобилните оператори са част от DMS и така заедно дават възможност на хората да даряват за различни каузи. Така че – мисля, че подобни партньорства имат перспектива, особено в ситуации на криза, но и не само.

Как виждате перспективите пред дарителството?

Вследствие на COVID икономиката е затруднена и бизнесът понася загуби. Възможно е това да го принуди да свие  планираните средства за социална отговорност. Но има и позитиви – компаниите ще бъдат по-внимателни в избора на проекти и каузи, които подкрепят, без да загубят чувствителност към обществените проблеми.

В този смисъл ми се струва важно да работим за по-голямо обществено разбиране за корпоративната социална отговорност. Сега често тя се разбира само като дарителство, като или се подценява това, което компаниите предоставят като обеми дарения, или се надценяват възможностите за промените, които могат да бъдат постигнати. Промяната в обществото е процес, в който участваме всички заедно – държава, неправителствени организации, бизнес, граждани… Несъмнено, своя важна роля имат и медиите, които формират общественото мнение за проектите на бизнеса в подкрепа на обществото.

Добрата новина е, че след първата пълна на епидемията, хората се обърнаха към ценности като солидарност и съпричастността и видяха силата на дарителството. Мисля, че това ще се запази.


Над 43 млн. лв. са дарени в България от средата на март досега, показва анализът на Български дарителски форум. Това е ясен знак, че всички ние сме склонни да търсим нови решения на проблемите, с повече въображение, смелост, щедрост и емпатия.
Сигурни сме, че в бъдещето след COVID-19 потребността от дарителска подкрепа ще е още по-осезаема.
Затова си заслужава да чуваме гласа на дарителите от първо лице.
В поредица интервюта Български дарителски форум представя аргументите им за изборите, които правят – сега и в несигурното „след това”. 
                                                                                                                                                                  Автор: Български дарителски форум