Имената на дарителите влязоха в медиите

19.03.2020 | Новини

Корпоративните дарители вече са видими в медиите с техните имена и никой не смята това за скрита реклама. Български дарителски форум изразява сърдечната си благодарност към журналистите за тази огромна крачка напред в отношението им към социалноотговорните компании!

Медиите вече нямат притеснения да назовават дарителите с имената им. През последните няколко дни не само информационните източници онлайн, но също радио и телевизионните канали, са пълни със съобщения за дарения за борба с коронавируса, направени от частни фирми. Те са посочени конкретно в десетки публикации, аудио и видео репортажи.

Само за дарителската инициатива на „Фикосота“ и „Теси“ в Шумен от 13 март до днес има близо 40 информации с различен жанр и обем. Подобен е броят на съобщенията за акциите на трите телекомуникационни оператора, на търговска верига „Фантастико“ и др.

В кризата, предизвикана от COVID-19, медиите сами разпознават дарителството като водеща тема в дневния ред на обществото и показват всекидневния смисъл от дарителските усилия. С тяхна помощ всички разбираме на практика какво е солидарност, за което им благодарим!

Популяризирането на добрите примери с конкретни имена и лица е вдъхновяващо и заразително. То мотивира за действие дори хора, които за първи път осъзнават, че могат да помогнат със своите умения, знания, опит, труд, средства.

Ние от Български дарителски форум вярваме, че медиите осъзнават този огромен позитивен ефект и ще запазят сегашното си отношение към корпоративните дарители и след края на кризата.