Фондация „Българска памет“ подкрепи „Училищна  „Телерик“ академия“

24.05.2020 | Новини

Фондация „Българска памет“ финансира програма „Дигитални науки“ за учениците в СУ „ Димитър Благоев” в Доспат и СУ „Св. Паисий Хилендарски” в Абланица, реализирана съвместно с „Училищна  „Телерик“ академия“.

Инвестицията е част от дългосрочната стратегия на фондацията за подпомагане на развитието на младите хора в Югозападна България. Те ще бъдат и участници в годишния семинар на фондацията, който ще се проведе през октомври т.г.

Обучението по програмата „Дигитални науки“ засяга ключовите теми в света на технологиите, като същевременно надгражда съществуващите образователни програми, насочени към информационни технологии, програмиране и дигитиални комуникации. Сред акцените в програмата са роботика, изкуствен интелект, 3D принтиране, VR и киберсигурност. Практическата насоченост на занятията допринася за изграждането на дигитални компетенции, които са ключови за академичния и професионален прогрес на младежите, убедени са във фондация „Българска памет“.