„Българска памет“ подготвя младежи за зелена икономика и дигитално бъдеще

03.11.2020 | Новини

„Зелена икономика и дигитално бъдеще“ беше темата на традиционния семинар на фондация „Българска памет“ „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“. Семинарът се провежда два пъти в годината, а основната му мисия е  разпространението на европейските ценности, личностното и социално-образователното развитие на млади хора от България и от българските общности в Сърбия, Република Северна Македония, Албания, Молдова и Украйна. По време на събитието младите хора общуват на български език.

Проектът започна през 2007 г., а за неговата успешна реализация председателят на фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски е удостоен с наградата на Европейския парламент – Европейски гражданин за 2013 г.

В контекста на предизвикателствата на глобализацията и новите реалности пред Европа, свързани с измененията на климата, индустриална революция 4.0 и трансформацията в икономиката към цифрова, ниско-въглеродна и кръгова, проектът „Силна национална-силна европейска идентичност“ еволюира през годините чрез тематично профилиране и насочване на вниманието на младите хора към необходимостта от по-зелена, по-свързана и по-иновативна Европа. По този повод проведеният от 27 до 31 октомври семинар беше под заглавие „Зелена икономика и дигитално бъдеще“.