Фондация „Благотворител“ ще обучава млади благотворители

28.08.2020 | Новини

Фондация „Благотворител“ започва обучение на 27 ученици – млади благотворители. То е част от програмата на националния конкурс „Млад благотворител“ 2020, който се проведе в партньорство с Euroins Bulgaria.

Проектите с доброволчески каузи, класирали се на първите седем места в конкурса,  спечелиха и възможността учениците от техните екипи да получат обучение. То ще се проведе интерактивно.

Младежите ще получат помощ, за да разгърнат своя личностен потенциал, мотивация да постигат целите си, ще научат какъв е пътят, който трябва да извървят от планирането до успеха.

Обучението включва седем тематични модула:

?“Умът и сърцето на лидера под лупа“

?“Комуникационна култура“

?“Лидерството на практика. Навици за устойчиво развитие“

?“Непознатият аз – потенциалът като ресурс за развитие и постижения“ (по метода Points of You)

?“Вдъхновяващата комуникация на каузи в социалните медии“

?“Мотивация и ангажиране на съмишленици“

?„Управление на проекти“