Български фонд за жените подкрепи над 5000 души през 2019 г.

09.09.2020 | Новини

До повече от 5000 крайни потребители достигна помощта на Български фонд за жените (БФЖ) през 2019 г. Това беше постигнато чрез 9 отворени конкурса за проекти и 4 програми, в рамките на които са финансирани 40 организации и 12 индивидуални активисти и колективи. Те са работили в над 40 градове и села в цялата страна. 53 от грантовете са предоставени за проекти, които работят с непопулярни, традиционно маргинализирани или невидими общности и проблеми.

Това става ясно от Годишния отчет на БФЖ за 2019 г.

Организацията подкрепя също развитието и засилването на женските движения. 84% от финансираните от БФЖ организации са управлявани от жени. 44% от финансовите средства са разпределени към новосъздадени неправителствени организации или индивидуални получатели, които не са регистрирани като НПО.  58% от грантовете подкрепят проекти, реализирани извън столицата.

Конкурсите и програмите на БФЖ за предоставяне на финансиране адресират потребностите на различни групи жени и момичета от етническите малцинства, такива с увреждания, от селски райони, жертви на насилие, основано на пола. Подкрепата се осъществява чрез организации, неформални групи и активисти, които работят за реализиране на женските човешки права.

Вижте пълния текст на Годишния отчет на Български фонд за жените за 2019 г. ТУК