БФЖ с безплатни онлайн консултации за пострадали от домашно насилие

07.10.2020 | Новини

До края на октомври 2020 г. Български фонд за жените (БФЖ) предлага индивидуални безплатни онлайн консултации за хора, преживели домашно насилие. Инициативата е част от проект „Национална информационна кампания за превенция на домашното насилие и услуги за подкрепа“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Експертите на БФЖ осигуряват психологическа и юридическа подкрепа в удобно за пострадалите време. Необходима е само заявка чрез попълване на кратка онлайн форма за регистрация.

Програмата включва три компонента: психо-социално индивидуално консултиране, юридическо индивидуално консултиране, специализирано консултиране за възрастни, които упражняват домашно насилие и не се справят с агресията. Консултациите се провеждат изцяло онлайн и при пълна конфиденциалност.

Програмата има за цел да достигне до хора, които са нерешителни дали да се консултират лице в лице със специалист или живеят в малки или отдалечени населени места, където няма институционална подкрепа или няма достъп до експерти.

В допълнение към индивидуалните консултации, програмата предложи и поредица от уебинари, озаглавени „Заблуди в любовта“, в които експерти с дългогодишен опит говорят за различните форми на насилие, как то може да бъде идентифицирано, как да се защитим, как да прекратим взаимоотношения, основани на насилие и контрол и други подобни теми. Всички уебинари бяха записани и могат да се видят онлайн на уебсайта на Българския фонд за жените и на страницата loveerrors.bg