БФЖ ще финансира организации за правата на жените

28.10.2020 | Новини

Български фонд за жените обявява конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (т. нар. core funding) на  организации, които работят за правата на жените. Целта е да се подобрят тяхната финансова устойчивост, капацитет, умения за планиране и измерване на ефекта от тяхната дейност.

Размерът на финансирането може да варира между 12 000 и 40 000 лв.  То се отпуска за 12 месеца. Има възможност и за последваща подкрепа, ако бъдат постигнати заложените индикатори за въздействие през първата година.

Могат да кандидатстват организации с нестопанска цел в обществена полза, които работят от феминистка перспектива и/ или от перспективата на женските права. Едно от условията е организацията да се управлява от жени, момичета и/или ЛБТИ хора и групите, за чиито нужди и права работи, да са част от нейния екип. Популяризирането на човешките права на жените, момичетата, ЛБТИ хората трябва да е основна мисия, а не фокус на част от програмите на организацията.

Приоритетно ще бъдат разглеждани концепции на организации с годишен бюджет под 50 000 лв., базирани извън столицата, работещи в малки населени или пък на национално ниво.

Всички условия за кандидатстване, изисквани документи и критерии за подбор можете да видите ТУК.

Попълнен формуляр за концепция се изпраща до 23:59 ч. на 10 ноември 2020 г. (вторник) на електронна поща: gro.n1713723795emowr1713723795ofdnu1713723795fgb@e1713723795ciffo1713723795 със заглавие (subject) на имейла: CORE FUNDING 2020. На същия имейл адрес можете да получите допълнителна информация.