БФЖ разпределя близо 173 000 лв. между пет организации

24.12.2020 | Новини

Български фонд за жените ще финансира пет от общо 34 организации, участвали в двете фази на пилотната конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни нужди (core funding) на организации, които работят в защита правата на жените и равнопоставеността на половете в България.
Между тях ще бъдат разпределени общо 172 578 лева в рамките на една година. С тях те ще укрепят своя капацитет, ще разширят екипа си и ще развият дейностите си за подкрепа на различни уязвими групи жени и момичета.

Организациите, спечелили финансиране, са:

Фондация „Екатерина Каравелова“ с движението “ТЯ в България” – 38 418 лева.
Младежка ЛГБТ организация „Действие“ – 39 480 лева.
Фондация „Емпруув“ – 39 880 лева.
Фондация „Лърн“ – 40 000 лева.
Сдружение „Хаячи“ – 14 801 лева.

Програмният екип и настоятелството на Български фонд за жените утвърдиха финалистите след селекция на две фази. Кандидатурите бяха оценявани по редица критерии, сред които: връзка на целите и дейностите на организациите с приоритетите на Конкурсната процедура; тематични области на работа и интерсекционалност; целеви групи на организациите и тяхното участие в процесите на вземане на решения; ясен план за развитие на организацията и потенциал за постигане на социална промяна и др.

Бяха проведени също онлайн срещи с представители на организациите за обсъждане на целите, индикаторите за успех, бюджетните пера, визията и възможностите за допълнителна подкрепа.