БДФ протестира срещу опитите за ограничаване дейността на гражданския сектор

07.07.2020 | Новини, Становища

В официално становище до народните представители дарителският форум настоява парламентът да отхвърли законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Противоконституционен, дискриминационен, в противоречие с Договора за функциониране на ЕС и Хартата на основните права на ЕС. Така Български дарителски форум (БДФ) определя внесения на 1 юли т.г. от група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

В подробно и аргументирано становище до председателя на Народното събрание, председателите и членовете на ресорните парламентарни комисии БДФ призовава депутатите да отхвърлят законопроекта, който вменява необоснована административна тежест, непропорционални санкции и недопустими ограничения върху неправителствените организации в България и орязва правомощията на новосъздадения Съвет за развитие на гражданското общество.

В документа БДФ аргументирано доказва, че някои от предложенията в проектозакона противоречат на основни принципи на правото, на правото на ЕС и са противоконституционни. В цялост законопроектът създава пречки пред дейността на гражданския сектор в България, като по този начин възпрепятства гарантираното от Конституцията право на сдружаване на гражданите с неполитически и с нестопански цели.

Законопроектът цели да дискредитира и да посочи като „враг“ юридическите лица с нестопанска цел, които получават финансиране от чужбина. Подобен опит за ограничаване на неправителствения сектор и финансирането му отвън може да нанесе сериозни щети не само върху имиджа на България, а и върху българската икономика като цяло. То неминуемо ще доведе до санкции от страна на Европейската комисия, а потенциално и до осъдителни решения срещу България, се казва в становището на БДФ.

Целия документ можете да прочетете ТУК.