БДФ: Не отлагайте повече Закона за социалните услуги!

04.05.2020 | Новини, Становища

Не отлагайте повече влизането в сила на Закона за социалните услуги! С този призив Български дарителски форум се обърна към председателя на Народното събрание и председателя и членовете на Комисията по труда и социалната политика в парламента. Повод за писмото до депутатите е законопроект от 14 април т.г., който за пореден път иска да блокира Закона за социалните услуги (ЗСУ), като го отложи с още шест месеца.

ЗСУ беше приет през март 2019 г. и трябваше да влезе в сила от началото на 2020 г. В последния момент този срок беше изместен за 1 юли 2020 г. В момента се прави опит за ново отлагане до началото на 2021 г.

Като мрежа на големите дарители в България, част от които финансират предоставянето на социални услуги,  БДФ следи дебата по приетия вече ЗСУ от самото му начало и за пореден път изразява силното си безпокойство от постоянните опити за забавянето или отмяната му, които имат изключително негативен ефект върху грижата и подпомагането на уязвими групи хора.

ЗСУ е резултат на дългогодишен дебат за социалните услуги в България, започнал още през 2011 г. Този дебат доведе до ценностна промяна в начина и механизма на предоставяне на социални услуги – с грижа за отделния човек и при съобразяване с индивидуалните му потребности. Водещи в тази грижа и в заложения в закона механизъм са качеството и контролът на тези грижи. „Нуждите на социално уязвимите групи и необходимостта от оказване на подкрепа са постоянни, а в сегашната извънредна ситуация се обострят още повече. По тях и преди кризата, и сега всеотдайно работят стотици хора, върху чиято дейност имаме непосредствен поглед“, се казва в становището на БДФ до парламента.

Според Български дарителски форум ЗСУ трябва да влезе в сила без по-нататъшно отлагане. Разводняването на обществения дебат и налагането на мнението на хора, които не познават същността на проблема и работата на терен, няма да доведат до по-добро законодателно решение, а ще отложат предоставянето на по-добра реална грижа и съпътстващия я контрол. Реалните проблеми и претоварването на съществуващата система се виждат още по-ясно в сегашната извънредна ситуация. Отлагането им няма да доведе до тяхното решаване, а ще ги задълбочи, убедени са в БДФ.