БДФ: Срокът за пререгистрация на НПО да се удължи само с 1 година

30.10.2020 | Новини, Становища

Дарителският форум настоява Агенция по вписванията да признава общи събрания, проведени онлайн

Български дарителски форум (БДФ) смята за твърде голямо предложеното от правителството двугодишно удължаване на срока за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Според сдружението достатъчна би била една допълнителна година.

ЮЛНЦ имаха 3 години, за да се включат в регистъра на Агенция по вписвания – от 2018 до 2020 г. включително. „4-годишен срок (3+1 година) за прехвърляне на регистрация е напълно достатъчен за жива и активна организация. Още повече  всички онези, които не са го направили, нямат задължение да публикуват своите годишни отчети, а това е една недобра практика, защото дава поводи за съмнения относно дейностите на гражданския сектор“, обоснова предложението на БДФ неговият директор Красимира Величкова.

Дарителският форум аргументира позицията си в официално становище до председателя на Народното събрание и Комисията по правни въпроси в парламента. „Допънителният срок от една година би обекчил, но и мотивирал ЮЛНЦ да предприемат действия през предстоящата година, без това да удължава необосновано цялостния процес по пререгистрация и прехода към регистъра на Агенция по вписвания“, пише в документа.

В същото становище БДФ настоява чрез промяна в Закона за ЮЛНЦ (ЗЮЛНЦ) парламентът да разреши на Агенция по вписванията да признава за легитимни общите събрания на организациите, проведени онлайн при спазване на всички изисквания за кворум и гласуване. През пандемичната 2020-а година това се оказа сериозен проблем за осъществяване на нормалната дейност на НПО, включително за взимане на решение за пререгистрация.

Цялото становище на БДФ по предложенията за промени в ЗЮЛНЦ можете да видите ТУК.