БДФ подкрепя и спазва Стандартите за добро управление на НПО

02.12.2020 | Новини, Становища

Български дарителски форум подкрепя и спазва Стандартите за добро управление на НПО, разработени от група организации начело с фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Стандартите са резултат от консултативен процес с експерти от гражданския сектор и израз на желанието му да се саморегулира, така че работата му в полза на обществото да е напълно прозрачна.

Първият вариант на минимални стандарти за добро управление на НПО е създаден през 2010 г. Тогава ги подкрепят над 50 неправителствени организации. Десет години по-късно гражданският сектор продължава да търси начин за качествена саморегулация. Израз на тези усилия са осъвременените вътрешни правила, които съдържат 17 стандарта в три области:

– прозрачност, отчетност и контрол (7 стандарта);

– човешки ресурси (3 стандарта);

– конфликт на интереси (7 стандарта).

По предварително зададени критерии неправителствените организации могат да проверят дали отговарят на всеки един от стандартите. Ако това е така, те могат да ги приемат с подписване на декларация и да поставят техния специален знак на интернет страницата си.

Стандартите за добро управление са от полза както за самите неправителствени организации, така и за обществото. Гражданският секторът е убеден, че не законодателство и регулации, а именно вътрешната саморегулация гарантира добро управление чрез прозрачност, контрол, отчетност, предотвратяване на конфликт на интереси, отговорно управление на човешките ресурси и пряка връзка с обществените групи, за които гражданското общество работи.

Всичко по темата можете да видите ТУК.