БДФ ще създаде работна група за застъпничество

25.08.2020 | Новини

Български дарителски форум (БДФ) ще създаде вътрешна работна група за застъпничество, в която ще участват членове на организацията. Това стана ясно на общото събрание на БДФ, което се проведе днес.

Групата ще мисли по-дългосрочно върху теми, важни за гражданското общество. Нейната задача ще бъде не толкова да реагира на актуални инициативи и проекти на нормативни документи, които идват от правителството или други външни източници, колкото сама да идентифицира значими въпроси и да предлага промени в обществената среда, които да стимулират гражданската активност.

БДФ отдавна е разпознаваем в публичното пространство като организация с активна гражданска позиция, която систематично работи за развитие на среда, подкрепяща и насърчаваща дарителите в България.

Само през 2019 г. форумът е подготвил, изпратил до отговорните институции и публично разпространил 10 добре аргументирани становища, свързани с промени в законодателна или регулаторна рамка. Сред тях са приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за социалните услуги, Националната стратегия за КСО, структурирането на Съвета за развитие на гражданското общество.

Друга идея на БДФ е да ангажира по-активно изпълнителните директори на своите корпоративни членове с темите за дарителството и социалната отговорност. За целта ще се организира клуб на изпълнителните директори на компаниите – членове на БДФ.

Една от възможните теми за задълбочена дискусия в бъдещия клуб, а и в по-широк състав ще бъдат уроците, които общността на дарителите научи от кризата с COVID-19. „За да стигне по-бързо помощта им до нуждаещите се хора, много компании пренебрегнаха някои свои вътрешни процедури и заложиха повече на доверието. Добре е да помислим дали да не запазим някои практики, които въведохме в кризата“, отбеляза директорът на БДФ Красимира Величкова пред участниците в общото събрание.

Тя припомни една от най-новите инициативи на БДФ – създаването на НПО Инфобанка. Почти 100 граждански организации вече са отбелязали в нея своите потребности от подкрепа под формата на материали и услуги. Чрез инфобанката БДФ ще е в състояние да реагира бързо и адекватно на желанията на своите членове да дарят и да помогне на много повече неправителствени организации, които имат нужда от съдействие, за да реализират своите проекти.

На общото събрание беше направено предложение членският внос в БДФ да се диференцира спрямо големината и/или оборота на компаниите-членове. Това вече е практика в много други сдружения.