БДФ иска по-добра защита за дарителските сметки

10.01.2020 | Новини, Становища

Банките да въведат общи правила за защита на дарителските сметки, открити в полза на физически лица. Това предлага Български дарителски форум (БДФ) на Асоциацията на банките в България (АББ). Целта е да се гарантира целевото изразходване на дарителски средства, така че да се спазва изричната воля на дарителите и тези пари да са защитени от злоупотреби.

„БДФ, съвместно с фондация BCause, управлява DMS – платформа за набиране на дарения. В нея голяма част от кампаниите са за лечение. При тяхното стартиране ние изискваме от физическите лица да откриват дарителски сметки, в чиито договори изрично да са записани условията за безсрочност на сметката и контрол на разходите. Именно затова имаме поглед върху практиките на повечето банки в България, които предлагат такава услуга“, обясни директорът на БДФ Красимира Величкова.

В писмо до Управителния съвет на АББ БДФ посочва конкретни слабости при част от сега съществуващите дарителски сметки и предлага конкретни мерки за тяхното избягване в бъдеще. Най-голям риск от злоупотреби създава липсата на клауза за безсрочност, което позволява трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни сметки след определен период; както и на механизъм за контрол на изразходването на дарителските средства в съответната сметка.

Примери за коректно съставени договори за дарителска сметка, в които детайлно са обхванати всички важни моменти, са Райфайзенбанк, Обединена българска банка, УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка.

В договорите на последните две банки присъства още една много съществена клауза. Тя регламентира действията на бенефициента при промяна на обстоятелствата, заради които е открита дарителската сметка, а именно – задължение при смърт на лицето или надхвърляне на необходимата сума за лечението да бъде посочена друга дарителска сметка със сходна кауза, към която да бъдат предарени средствата.

„Такава клауза е от изключителна важност за спазване на волята на дарителите, тъй като не допуска наследяването на дарителски средства по общия ред при смърт на титуляр на сметка. Ето защо бихме искали такова условие да присъства във всеки договор за дарителска сметка във всички банки“, добави Красимира Величкова.

Няма законова регулация, която да изисква от банките да прилагат еднакъв подход към предлагането и управлението на дарителските сметки.  Но, според БДФ, приемането и прилагането на стандарт за обслужването на дарителските сметки във всички банки в България не само ще гарантира в по-голяма степен целесъобразното изразходване на дарителските средства, но и ще защитава имиджа на банките като институции, на които клиентите могат да имат пълно доверие, включително за това, че  защитават интересите им като дарители.

Целия текст на писмото до АББ можете да видите ТУК.