Обръщение към членовете на БДФ във връзка с кризата COVID-19

16.03.2020 | Новини

Уважаеми членове на Български дарителски форум, скъпи приятели,

Обръщаме се към вас с информация за актуалните дейности, идеи, инициативи и партньорства във връзка с преодоляването на кризата, причинена от COVID-19. Вярваме, че ще ви бъде полезно, за да може по-лесно да планирате и координирате своите усилия в тази посока.

Както всички знаете, Националният оперативен щаб, заедно с централната и местни власти, има безусловна водеща роля в целия процес за овладяването на щетите. Всекидневно се съобщават мерки на правителството, включително поемане на допълнителни разходи за здравната и социалната системи и отделни групи хора.

Все още картината е много динамична и е изключително трудно да се формулират ефективни решения. Още повече е очевидно, че нуждите тепърва ще се увеличават и помощ и солидарност ще са необходими дългосрочно. В същото време има системи, които вече са натоварени и изискват спешна организация за подкрепа. Ето защо по-долу ви изпращам информация за:

1. подхода на БДФ в ситуацията и свършеното до момента;
2. съществуващи инициативи с прякото участие на БДФ или членове на БДФ;
3. следващи стъпки.

1. Подход на БДФ

За разлика от други кризисни ситуации (наводнения, бежанци), настоящата криза изисква максимално усилие за координация. От една страна, за да има възможно най-голям ефект от помощта, а от друга – за да не бъде поставян никой в излишен риск (доброволци, уязвими групи хора). Ето защо през последните дни сме провели множество виртуални срещи и разговори, за да направим преценка как и къде можем да бъдем най-полезни, но и за да можем да съветваме адекватно вас с какво да помагате.

Разговаряхме с представители  на министерствата на здравеопазването и труда и социалната политика, Столична община, Българския червен кръст, Българската хранителна банка, „Каритас“. След лекарите и болниците в момента тези институции и организации (вкл. останалите общини и местни структури на БЧК и други НПО) са най-пряко включени в борбата с епидемията.

Договорката ни с тях е на първо място да подкрепяме усилията им, защото те ще са тези, които ще организират и поемат основната работа на терен.

2. Съществуващи инициативи с прякото участие на БДФ или членове на БДФ

2.1. Тече организация и координация на Столична община (СО) за осигуряване на патронажна грижа за по-широк кръг хора във и около София (вкл. бездомни). Все още процедурите и процесите не са ясни. На работна среща със СО днес предложихме да помогнем за създаване на организация, напр. чрез координиране на доброволци, за осигуряване на партньори за готвене и др. Паралелно събираме обективна и достоверна информация за реални потребности и необходими ресурси, включително и след края на извънредното положение. Справянето с кризата изисква подготовка и координирани действия и след пика й.

2.2.  „Ще се справим заедно“ – инициатива на няколко организации  (НМД, БЦНП, Движение на българските майки, „Светът на Мария“ и др.). Целта й е да мобилизира гражданския сектор и по-широк кръг доброволци. В момента задачите пред инициативата са:

. идентифициране на ключови организации, които да подпомагат усилията на общини и доброволци по места;

. описване на конкретни нужди основно по отношение на работата на центровете за настаняване от семеен тип и т.нар резидентни услуги;

. създаване на групи за комуникация за практически съвети към хората в изолация и за директна комуникация (онлайн и по телефон) за общуване с хора в изолация;

. популяризиране на примери за подкрепа, които вече се реализират:

.. „Карин дом“ премина на изцяло онлайн курсове за терапевтична работа с децата;

.. много компании и фондации преформатираха планираните си събития, така че да са достъпни онлайн (JobTiger),

.. „Светът на Мария“ подготви и раздаде пакети за клиентите на Дневния си център и техните семейства,
.. A1 стартира програма за дигитална солидарност,

.. „Теленор“ пусна програма „Остани си вкъщи“,

.. Fibank предлага отлагане на плащания по кредити;

.. „Фикосота“ и „Теси“ създадоха фонд към община Шумен с първоначална собствена вноска от 100 000 лв. за спешни нужди на болниците там;

.. СПА хотел „Стримон Гардън“ предоставя безплатно настаняване и хранене на всички медицински и здравни лица, които  ще бъдат ангажирани с предоставянето на медицински и здравни услуги в града;

.. Walltopia и „Фантастико“ дариха на Александровска болница в София средства за респиратори и др.

До момента са идентифицирани следните нужди:

. на много  места се търсят електронни устройства, които да се дадат за временно ползване на семейства без компютри, така че децата да имат достъп до онлайн обучение;

. необходими са доброволци за изготвяне на инструкции за изолирани възрастни хора срещу измамници;

. необходими са доброволци за оформяне и популяризиране на инструкциите и мерките от Министерството на здравеопазването и общините.

2.3. Кампания за набиране на средства за справяне със спешни нужди при кризата COVID-19 в България, организирана от инициативна група #ЗаДоброто и фондация BCause.

2.4. Българска хранителна банка реорганизира дейността си така, че да може да осигури както безопасността на екипа и доброволците, така и некомпрометирането на наличната храна в складовете си. Изразили сме готовност при необходимост част от  нас да се включат към екипа на банката за координиране и организиране на цялостната дейност.

3. Следващи стъпки

3.1. По инициатива на няколко организации и компании обмисляме създаването на Фонд за София по модела на  Шумен за покриване на разходите за спешни и конкретни мерки в Столична община.

3.2. БДФ редовно ще ви информира за актуални инициативи, тяхното развитие и как можете да се включите в тях.

3.3. БДФ ще споделя с вас идеи за добри практики и примери на други организации, компании, включително от чужбина, за да се вдъхновявате и „крадете идеи“ за солидарност. Молим ви, споделяйте нещата, които вие правите във връзка с кризата, за да ги споделяме с всички.

3.4. БДФ подготвя писмо до институциите за мерки по отношение на НПО сектора (напр. удължаване на сроковете за подаване на годишните отчети).

3.5. На този етап Общото събрание на БДФ се отлага до следващо решение.

3.6. Поддържаме активна връзка с DAFNE, за да черпим информации и идеи от колегите в Европа за мерките, които те взимат като мрежи и дарители.

Екипът и управителният съвет на Български дарителски форум са на ваше разположение за консултации, съвети и съгласуване на идеи за подкрепа.

Желаем на вас, близките и колегите ви да сте здрави и спокойни. Надяваме се да общуваме повече, макар и дистанционно, и това да ни носи вдъхновение и сили.

Поздрави,
Управителен съвет и екип на Български дарителски форум