БДФ настоява за прозрачност в държавното финансиране на гражданския сектор

19.11.2020 | Новини, Становища

Български дарителски форум (БДФ) изразява тревогата си, че между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. се предлага публично финансиране на сдружения без информация за членовете на управителните им органи, за техните история, мисия, дейност и правила за разходване на средства.

В официално становище до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и до парламентарната Комисия по бюджет и финанси БДФ настоява за разяснения относно предложеното от депутати от ДПС държавно субсидиране на сдружение „дари.бг“ с 1 116 000 лв., без да са посочени мотиви. „Посоченото сдружение няма интернет сайт, няма публична информация за минали или текущи инициативи, не е налично в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), няма информация дали е в процес на регистрация и какви са неговият характер и цел. Единствено от наименованието на организацията можем да съдим, че дейността му има общо с дарителство, но не сме запознати с нито една кампания, реализирана от посоченото сдружение“, се казва в становището на БДФ.

Подобна е ситуацията с предложеното от „Обединени патриоти“ държавно финансиране с 35 000 лв. на Добруджански научен институт – няма публична информация за посочения институт и неговите текущи дейности, формата на неговото управление и начина на разходване на средствата му. Не е откриваема регистрацията му в регистъра на ЮЛНЦ. Посоченият институт няма сайт, който да предостави повече информация. Той не е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Според БДФ не е обосновано също предложението на „Обединени патриоти“ за директно държавно финансиране от 100 000 лв. за Македонски научен институт.

БДФ настоява обществото да научи по какви правила и критерии държавният бюджет финансира неправителствени организации и как се гарантира равнопоставеност между юридическите лица с нестопанска цел. Кои са минималните стандарти, на които трябва една организация да отговоря (публично видими регистрация, управителни органи, отчети за дейността, годишни финансови отчети и др.), за да получава директно публично финансиране и какви са изискванията за отчитането му? Имат ли право организации без регистрация, доказана дейност и публична отчетност да получават публичен ресурс от държавата?

Членовете на Български дарителски форум изразяват надежда, че поставените въпроси и изразените тревоги ще бъдат взети предвид при разглеждане на посочените предложения с цел максимална прозрачност, справедливо разпределение на публичния ресурс и гарантиране на обществения интерес.

Цялото становище на БДФ до Народното събрание вижте ТУК.