БДФ: 99 млн. лв. са дарени през 2019 г.

03.12.2020 | Новини

Фондациите и компаниите са влагали най-много средства в образование и наука, а физическите лица – в социални каузи

Годината преди пандемията от COVID-19 е белязана от пореден спад в дарителската активност в България.  През 2019 г. фондации, компании, еднолични търговци и физически лица са дарили общо 98 916 246 лв. или 1,2 млн. лв. по-малко отколкото през 2018 г.

Това установява годишният анализ на Български дарителски форум за благотворителността през 2019 г. Той се основава на данни от Националната агенция за приходите за декларирани дарения от компании, еднолични търговци и физически лица; преглед на отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преглед на отчети на международни донорски организации. Използвани са данни и от социологическо проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ през юни 2020 г., както и от разширени въпросници до компании и фондации сред общността на дарителите в България. Включена е също информация от трите мобилни опeратора за даренията с обаждане и SMS, както и от отчетите на съществуващите дарителски платформи в България.

За пета поредна година фондациите запазват лидерското си място сред дарителите в нашата страна с над 45,6 млн. лв. През миналата година даренията от компании отбелязват ръст от 5 млн. лв. и надхвърлят 41,7 млн. лв. Намалява обаче броят на фирмите – дарители.

И фондациите, и компаниите влагат най-много безвъзмездни средства в образование и наука. За разлика от тях индивидуалните дарители отделят от парите си най-вече за социални каузи. Ръст се наблюдава при даряването за каузи, свързани със закрила на животни и опазване на околната среда. Запазва се тенденцията най-силните мотиви  на хората да даряват да са желанието да помогнат, макар и с малки суми, както и личното отношение към избраната кауза.

През миналата година се наблюдава ясно изразен ръст на дарените онлайн средства през дарителски платформи. Там обичайно се публикуват кампании за лечение на физически лица (деца и възрастни), кампании в подкрепа на каузи на граждански организации, местна администрация или други неформални групи.

През 2019 г. в България се затвърди тенденцията за отсъствие на категоричен държавен ангажимент към насърчаване на дарителството и конкретни мерки за признаване на ролята на дарителите, констатира анализът на БДФ.

Целия анализ можете да видите ТУК.