Срещу COVID-19: Проект #ЗаДоброто и фондация BСause подкрепиха над 100 болници

10.04.2020 | Актуално, Новини

На 13 март т.г. проект #ЗаДоброто и фондация BСause обявиха национална кампания за справяне със спешни нужди, породени от разпространението на COVID-19 в България, под надслов „COVID-19 е причина да сме физически разделени, но социално по-близки от всякога“. Дарения бяха активно набирани и разпределяни в продължение на три седмици. Подкрепени бяха над 100 болници. Дарените средства са 569 449 лева.

Членовете на #ЗаДоброто и екипът на BСause търсиха оферти от производители, разпределяха дарените средства и осигуряваха  транспорт на доставките. Бяха закупени лични предпазни средства и консумативи, медицински апарати за обдишване, друга апаратура и оборудване на болнични помещения. Даренията се насочваха незабавно за покриване на спешни нужди на болниците в страната и София.

Екипът на фондацията се свърза с дарители – компании и частни лица, за да привлича дарителски средства и консултира организации и болници как ефективно да управляват дарителските си кампании онлайн. BСause пренасочи 16 725,54 лева от други налични фондове и проекти към дейности, свързани с кризата и продължава да обслужва заявките за откриване на кампании в Платформата.бг, както и в DMSbg.com, която управлява съвместно с Български дарителски форум.

BCause предостави средствата за хостинг и домейна на уебсайта „CoVid-19 – Научни статии и ресурси на български“, създаден по идея на журналистката Надежда Цекулова. Сайтът популяризира най-важните научни открития, свързани с лечението на инфекцията от COVID-19 и възникващите усложнения. Проектът използва единствено научни източници с доказана достоверност.

Явор Гочев, програмен директор на център „Ринкър“ към BСause, беше модератор на тридневно събитие “Да хакнем кризата“, организирано от Power of BG. То събра заедно бизнес специалисти, IT експерти и изобретателни хора от хуманитарните професии, които разработват проекти в помощ на борбата срещу COVID-19 в България и последиците от пандемията.

Тази година курсът по социално предприемачество, организиран от „Обединени идеи за България“ и център „Ринкър“ в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, премина в онлайн форма. Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопанския факултет на СУ и е отворен за всички, които проявяват интерес към социалното предприемачество.