BCause: НПО са адаптивни и гъвкави в кризи

18.08.2020 | Новини

Неправителствените организации (НПО) са адаптивни, умеят да работят и с малко ресурси, и в кризисни ситуации,  затова са се справили при избухването на пандемията от коронавирус. Това показва проучването „Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“ на фондация BCause.

Изследването е фокусирано върху това как неправителствените организации са реагирали на новата ситуация, какви са били действията им през първите четири месеца след обявяването на извънредно положение и след това на извънредна епидемична обстановка в България, как са работили в кризата и имали ли са необходимото финансиране.

Проучването е проведено през втората половина на юли 2020 г. и в него участват 113 неправителствени организации от всички сфери на обществения живот от цяла България.

Според резултатите огромната част от организациите – 95,6%, във всички сфери на дейност, са продължили да работят, макар в повечето случаи и с намален обем, свито финансиране и редуциран екип. Анкетираните организации от социалната сфера са увеличили обема си на работа.

НПО са се адаптирали към ситуацията с иновативност – дистанционна работа, използване на технологии, пренастройване към новите потребности на хората, разширяване на кръга на подпомаганите хора, нови партньорства. Повече от половината (53,1%) са направили инвестиции в обучение на екип или в технологии.

НПО секторът се е справил финансово благодарение на частното финансиране и доброволния труд. В кризисния период държавна подкрепа са получили едва 5% от участниците в проучването. Голямата помощ е дошла под формата на дарения от фондации, дарителски кампании, фирми, индивидуални дарители 21.

При евентуална втора вълна на COVID-19 организациите очакват държавата да ги третира равностойно с другите икономически субекти – да ги подкрепи с целенасочено финансиране за запазване на работните места, да осигури гъвкави безусловни субсидии и нарочно финансиране за увеличения обем работа.

Най-големите притеснения за близкото бъдеще на организациите са свързани с политическите актове, които рушат доверието в НПО, и с политическата нестабилност.

Повече за проучването вижте ТУК.