Срещу COVID-19: AVON България дари 18 хил. лв. на „Алианс за защита от насилие, основано на пола“

11.11.2020 | Новини

В Световния месец за борба с насилието над жени AVON България дари 18 хил. лева на своя партньор от неправителствения сектор – „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. Средствата ще бъдат използвани за поддържане на безплатна национална денонощна телефонна линия за насочване и консултиране на пострадали от домашно насилие лица.

Телефонната линия започна работа благодарение на дарение от 50 хил. лв., което AVON България направи в края на 2017 г. към „Алианс за защита от насилие, основано на пола“. Последва дарение от 40 хил. лв през ноември 2019 г.

Номерът на линията е 080011977 и е напълно безплатен. Централата има възможност за приемане на четири едновременни обаждания. Те се насочват  към 12 мобилни линии, разположени в 12 града в страната, където има центрове за консултиране и настаняване на жертви на домашно насилие. Телефонната линия е обслужвана от специалисти, готови да окажат незабавна психологическа и практическа помощ на жертвата и да я насочат към конкретна институция или център, където да намери подслон и защита.

Към момента това е единствената денонощна линия, специализирана за домашно насилие, и доверието към нея расте. Само за първото полугодие на 2020 г. са се обадили 310 жени. Този драстичен пик в обажданията се дължи на социалната изолация покрай COVID-19, която постави много жени в принудителен контакт с насилник у дома.

Наблюдава се голямо увеличение на жените, които търсят възможност да бъдат настанени в кризисен център, за да могат да се спасят от насилието – за периода от стартирането на линията до 30.06.2020 г. запитвания  и насочване за настаняване има от общо 63 жени с 51 деца. Само за първите шест месеца на 2020 г.  съдействие са потърсили 32 жени с 25 деца.

В отговор на нарастващия брой случаи на домашно насилие, през май тази година AVON дари 13 хил. лв. спешна подкрепа за кризисен център SOS в гр. Варна – за кризисно настаняване, правно консултиране, транспортиране на жертвите от кризисен център до институции и др.

От тази година линията има и фейсбук страница Гореща Линия Домашно Насилие, където нуждаещите се могат да се свържат с екипа и да получат консултация на месинджър, както и на имейл gb.vb1709144271a@77917091442711100817091442710_lth1709144271.

С помощта на Български фонд за жените и Български дарителски форум AVON дари почистващи продукти на стойност 35 хил. лв. на организации в цялата страна – кризисни центрове и неправителствени организации, които се борят срещу насилие, основано на пола.