60 000 лв. за подкрепа на проекти в новото издание на VIVACOM Регионален грант

26.11.2020 | Новини

Започна шестото издание на VIVACOM Регионален грант. Въпреки здравната криза и икономическата рецесия, програмата и тази година ще подкрепи финансово и логистично общественозначими каузи на граждански организации за местните общности в малките и големи населени места.

Регионалният грант се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

За шестото издание на програмата са предвидени 60 000 лв.  Всеки проект може да получи финансиране до 5000 лв. и трябва да бъде реализиран в срок до 1 година. Могат да кандидатстват инициативи в разнообразни сфери, които биха подобрили живота на местната общност, като образование, култура, екология, спорт, историческо наследство и други.

Няма ограничения нито за броя проекти, които една организация може да подаде, нито за това дали е получила финансова подкрепа от програмата през предходна година. Кандидатурите обаче трябва да отговарят на три ключови критерия:

. полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за местната общност;

. въвличане на местната общност;

. новаторство.

Проектните предложения се изпращат до 12 януари 2021 г. чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване, достъпен ТУК. Подкрепените идеи ще бъдат обявени в началото на март 2021 г.

Повече информация и условията за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант ще намерите на сайта на програмата.