303 граждански организации с призив срещу опитите за ограничаване на дейността им  

21.07.2020 | Новини, Становища

Внесеният на 1 юли т.г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел показва нежелание от страна на неговите вносители да се развива държавна политика в областта на гражданския сектор. Той е в противовес на европейската практика, която насърчава активността на неправителствените организации в полза на обществото.

Това мнение споделят 303 неправителствени организации в България, които подкрепиха с подписите си становище срещу внесения от група народни представители дискриминационен проектозакон. Документът беше изпратен до народните представители с копие до министър-председателя, неговите заместници и омбудсмана на Републиката.

Гражданските организации участват в обществения дебат, изразявайки гласа на различните членове на обществото, често на най-уязвимите, в името на това държавата да чува различните мнения и да взема информирани решения, които ще направят България едно по-добро място за всички. Този процес е немислим без открит диалог и партньорство с институциите, но тенденциите в последните години поставят под съмнение доколко такова е и тяхното желание, се казва в становището до парламента.

Ето защо неправителственият сектор призовава депутатите да отхвърлят предложения законопроект. Това ще даде ясен знак, че демократичността в България не е застрашена, Конституцията не е погазена и върховният законодателен орган на държавата не се използва като инструмент за ограничаване активността на гражданското ни общество.

Целия текст на становището можете да видите ТУК.