„13 века България“ ще подкрепи печатни издания на музеи и галерии

11.12.2020 | Новини

Държавни и общински музеи и галерии имат възможност да получат финансова помощ, за да издадат свои печатни материали, свързани с изследването и популяризирането на българското културно наследство. Националният дарителски фонд „13 века България“ обяви сесия за финансово подпомагане на такива проекти.

Фондът ще поеме разходите за отпечатване на съответното издание според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Общият бюджет на сесията, по която се набират кандидатури, е 22 хил. лв.За финансова подкрепа могат да кандидатстват държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“.Документите могат да се изпращат до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.  на хартиен носител или сканирани по имейл на адрес: gb.ak1719105508ev31d1719105508nuf@a1719105508ises1719105508">gb.ak1719105508ev31d1719105508nuf@a1719105508ises1719105508.

Пощенският адрес е:
Национален дарителски фонд „13 века България“
пл. „Проф. Васил Геров“ 1
1421 София

Пълните правила и формулярите за участие в сесията са публикувани на интернет страницата на Фонда. Можете да ги намерите и на страницата на Министерството на културата.