Фонд „13 века България“ създава дарителска платформа

01.12.2020 | Новини

Национален дарителски фонд „13 века България“ създава дарителска платформа, на която всеки ще може да предложи обществено значима кауза. След одобрение от администратор тя ще бъде огласена и подходящо представена. Фондът гарантира, че набраните средства ще бъдат използвани по предназначение и волята на дарителите ще бъде изпълнена.

Основните принципи на новата платформа са: честни каузи, прозрачни послания, контролирани дарения, обществена полза и данъчни облекчения. Всеки ще може да предложи дарителска кампания за идея с широк отзвук в полза на обществото, да подкрепи инициатива на друг с финансово или предметно дарение, да се запише като доброволец за нейното осъществяване.

НДФ „13 века България“ търси най-подходящото име за новата платформа. Предложения се приемат на имейл: gb.ak1714060329ev31d1714060329nuf@o1714060329fni1714060329. Първото е от проф. Боян Биолчев – „Дарителска воля“.

Проф. Биолчев подкрепя идеята за създаването на платформа, „чрез която хората с ясен поглед в културата и за културата да могат да проявяват дарителските си идеи. В най-общо ниския имидж на дарителската дейност у нас, прояден от непрестанни примери за пиарска или финансова злоупотреба, Националният фонд се явява като категоричен гарант за равнището на дарителската инициатива и впоследствие за прозрачността при реализацията на дарението и за проследяването на неговото осъществяване съобразно дарителската воля“.