Започна петото издание на VIVACOM Регионален грант

22.11.2019 | Новини

Кандидатствайте с проекти за развитие на местните общности до 12 януари 2020 г.

Петото издание на програмата VIVACOM Регионален грант вече набира проекти за финансиране през 2020 г. Социалноотговорната инициатива на телекомуникационния оператор подкрепя добрите идеи на местни общности чрез безвъзмездна финансова помощ (грант). Могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Проектите могат да бъдат във всякакви сфери, важно е само да са насочени към промяна, полезна за общността.

Подкрепата за всяка одобрена идея, както и до сега, може да бъде до 5000 лева. Няма ограничение за броя проекти, които може да подаде една организация. Ако е била сред печелившите в предходна година обаче, тя трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 12 януари 2020 г. За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката ѝ да бъдат представени в  електронен формуляр. Одобрените предложения ще бъдат обявени в началото на март 2020 г.

Общата стойност на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лв. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до една година. Досега са финансирани над 50 проекта от цялата страна с общо 244 717 лв. Инициативата се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

Повече информация и условията за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант ще намерите на сайта на програмата.