Трима студенти от ромската общност получиха стипендии

09.05.2019 | Новини

 Обществен дарителски фонд за Варна подкрепя младежи в нужда от 2016 г.

Нови трима варненски студенти от ромската общност получиха стипендии по 1000 лв. за покриване на семестриални такси и наем за общежитие. Условието е да не прекъсват своето образование до завършването му. Инициативата е на Обществен дарителски фонд за Варна, който през 2016 г. с подкрепата на дарители и партньори учреди специален фонд за подкрепа на студенти от маргинализираните групи.

Едната стипендия отиде при Мария Атанасова – бъдеща акушерка от Медицинския университет във Варна. Родена в малко бургаско селце, тя е първата от общността си, която учи във висше училище.

Павлин Василев – студент по право във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, получи другите 1000 лв. Третата стипендия беше присъдена на студентката в Технически университет –Варна, Сабрина Арабова.

Трите стипендии са осигурени от дарители и с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по проект „Дарителски кръг за Варна“.