В името на здравето

22.12.2019 | Бюлетин

Националният център по заразни и паразитни болести се радва на американска подкрепа и днес – 80 години след първото дарение

19 милиона златни лева. Тази огромна сума е отпусната от Рокфелеровата фондация в началото на 30-те години на ХХ век за изграждане и обзавеждане на сграда за Институт за народно здраве в София. Най-старият научно-практически институт в областта на здравеопазването в България, създаден още през 1881 г., продължава да ползва същата сграда и днес под името Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Изграждането на Института за народно здраве е голям съвместен проект на българската държава и фондация „Рокфелер“. Общата инвестиция е около 40 млн. лева, която се дели почти наполовина. Институтът е замислен като център за специална подготовка на лекари и помощен персонал, който да произвежда серуми и други предпазни средства против заразните болести. За участието си в проекта американската фондация поставя условието институтът да бъде автономен център за научни изследвания и подготовка на кадри за практическа санитарна дейност.

През 1931 г. е приет специален Закон за постройка и обзавеждане на Институт за народно здраве (ИНЗ) в София, а строежът на сградата му започва около две години по-късно. Когато домът на института е почти завършен, между българската страна и Рокфелеровата фондация възникват сериозни проблеми и през 1938 г. американците напускат страната. Въпреки това фондацията изпълнява обещанието си и дава предварително договорената сума от 19 млн. лв. за изграждането на ИНЗ в София. 

С повече от 125 години зад гърба си, днес НЦЗПБ се радва на завиден национален и международен авторитет. Той продължава да е основна национална структура в областта на здравеопазването, от чиито специалисти зависи успешният контрол на заразните болести. Въпреки тази своя значима позиция в България обаче, центърът продължава да разчита и на подкрепа от чужбина.  

„НЦЗПБ е признателен на Центровете за контрол на заболяванията на САЩ – CDC, в Атланта за ежегодната помощ, без която не бихме могли така добре да провеждаме националния надзор на грипа в България“, казва проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Всяка година националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” към НЦЗПБ получава под формата на дарение от американските Центрове за контрол на заболяванията (CDC) реактиви и китове, които играят важна роля в диагностиката на грипа и при проследяване на циркулацията на грипните вируси в България. 

Също на американските СDC лабораторията дължи специализиран апарат – произведен от фирмата BioRad Real Time PCR детектор (CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System with Starter Package) на стойност 34 500 евро. Дарението е направено в рамките на международния проект „Better Labs for Better Health. Surveillance and Response to Avian and Pandemic Influenza”.