Уроци за доброто

01.09.2019 | Бюлетин

Японците имат поговорка: „Душата на тригодишното дете остава до сто години“. Иначе казано, „каквото научи детето до тригодишната си възраст, остава до старини“. Неслучайно още в детските ясли японските малчугани се упражняват да събират от пода нарочно разпилени хартийки и да ги изхвърлят в кош за боклук. 

Без да сме японци, в Български дарителски форум (БДФ) споделяме убеждението, че ценностната система трябва да се изгражда у децата, докато са още малки и отворени да възприемат света наоколо без предубеждения. Че да си добър, състрадателен, отговорен и активен са качества, които се възпитават чрез осмислено действие от най-ранна възраст. Ето защо харесахме толкова много образователната програма на американската фондация Learning to give и вече четвърта година я прилагаме в десетки български училища под името „Научи се да даряваш“.

„През 2016 г. концепцията за т.нар. Service Learning – „учене през правене“, беше нова за България. Тя ни спечели с това, че кара децата не просто да вършат добро, но и да вникват в проблемите, в чието разрешаване участват; да проучват потребностите на хората, на които помагат; да планират и организират действията си, да осмислят ефектите от тях“, разказва Хермина Емирян, която координира „Научи се да даряваш“ през първите й три издания.

Съдържанието

Като начало екипът на БДФ превежда на български над 300 урока от американската програма и ги адаптира към българската реалност заедно с български учители и практици от неправителствения сектор. В уроците се включват български материали, истории и видео клипове, доколкото ги има.

Програмата обхваща широк кръг от теми, обединени от идеята за филантропията не просто като акт на добротворчество, а като цялостно активно отношение и участие в обществото и света около нас. „Ценното в „Научи се да даряваш“ е присъствието на едни и същи теми в различни класове, разгледани от различен ъгъл в зависимост от възрастта на децата“, посочва Хермина Емирян. Започва се от това кой съм аз, какво ме заобикаля, какво е нужда, желание, общност, правила, пари; как реагирам, когато съм ядосан. Малките ученици се запознават с базовите понятия под формата на игра – например какво мога да направя с 20 лв. При по-големите те придобиват конкретни измерения – как да разпределя личния си бюджет. В горните класове вече се мисли за положителна промяна на заобикалящата среда – как се формира бюджетът на една организация или дори на държавата. Сред активно застъпените теми са тези за глада и управлението на хранителните ресурси, за околната среда, бежанците и мигрантите, професиите в служба на хората.

Проектите са част от обучението. „Децата се учат да правят малки проекти в своите общности. Защото ние сме заобиколени от проекти, но не си даваме сметка за това. Къде ще отида през ваканцията или как да отстраня теча в банята всъщност са проекти. За да решиш един проблем, трябва да извървиш определени стъпки. Това е мисленето, което искаме да въведем“, обяснява Хермина Емирян.

„Научи се да даряваш“ стимулира включването на външни лектори по различни теми – професионалисти от съответната сфера (например банкови служители по темата за парите), представители на неправителствени организации, родители. По този начин реалният живот влиза в класната стая. Тази външна гледна точка е важна за учителя, а и за децата – те запомнят много по-добре това, което чуят от атрактивен гост, отколкото разказаното от учителя, когото слушат всеки ден.

На практика „Научи се да даряваш“ е вид гражданско образование, което допълва и разчупва формата на въведения неотдавна в училище предмет с такова название. Програмата на БДФ обаче прилага съвсем различна концепция на преподаване. Тя не си поставя за цел да трупа определен обем знания, в тези часове не се поставят оценки, домашните задачи са свързани с чисто практически неща от живота на децата в клас или извън училище.

Учителите

БДФ не си поставя за цел да увеличава броя на включените в програмата училища на всяка цена. Стремежът е да се разширява общността от учители, които разбират идеята, споделят ценностите на „Научи се да даряваш“ и могат да ги предадат на своите ученици. Така от 13 през 2016 г. включените педагози стават 24, после 36. Сред тях има доста преподаватели, които участват в програмата от самото й начало и продължават и през новата учебна година.

Хермина Емирян се затруднява да опише общия профил на учителя, който работи по „Научи се да даряваш“. „Това са хора на различна възраст, с различен професионален опит, с различни виждания за живота. Обединява ги желанието да правят нови, смислени неща с децата“, казва тя. Всяка година БДФ провежда обучение на учителите и им предоставя менторство в рамките на учебната година.

В началото всички са предпазливи в подготовката и провеждането на уроците. Педагозите, които вече познават програмата, са по-смели и дори правят междупредметни връзки, което е особено ценно. Преподавателите имат свободата да преценят кога, в какви часове и по какъв начин ще представят темите от „Научи се да даряваш“. Учител по философия в 8 клас например успешно включва програмата директно в учебното съдържание на своя предмет. В повечето случаи „уроците“ по „Научи се да даряваш“ се провеждат в часовете на класа, особено при по-големите ученици. Най-гъвкави са учителите в началните класове, защото там учебната програма не е толкова строго фиксирана и позволява по-активно въвличане на децата в различни дейности.

Трудностите

Липса на подкрепа от директора и незаинтересованост от страна на колегите са най-тежките предизвикателства, които могат да стресират учителите, избрали да работят по „Научи се да даряваш“. Съгласие от ръководството на училището е условие за включване на преподавателя в програмата. Не винаги обаче първоначално декларираното положително отношение се потвърждава в практиката. Демотивиращо действат също подмятания от други учители, че участието в „Научи се да даряваш“ е само допълнително натоварване в и без това претовареното с ангажименти учителско всекидневие.

Впрочем образователната система наистина изисква прекалено много от преподавателите и само най-мотивираните поемат допълнителни отговорности.

Понякога липсата на интерес у родителите препятства въвеждането на програмата. За някои от тях гражданското образование е „странично занимание“. Те  смятат за достатъчно децата им да усвоят учебното съдържание по базовите предмети, по които има външно оценяване и матури. За щастие такива случаи са по-скоро изключение.

Ефектите

Самите учители споделят, че „Научи се да даряваш“ им е показала различен – по-разчупен и по-интересен дори за самите тях, подход към преподаването, който те впоследствие използват и за други учебни предмети с други деца. Освен в професионален и емоционален план, програмата развива учителите също като управленски умения. В търсене на подходящи гости за тези нестандартни уроци те създават много контакти извън училището, грижат се за цялостната организация и логистика на доброволческите и дарителските инициативи, които правят с децата. „За учителя в България това е нещо непривично“, смята Хермина Емирян. „Тези дейности ги правят по-смели, по-уверени в техните собствени възможности.“

Естествено, децата печелят най-много от програмата. Всичките няколко стотин ученици на различни възрасти, участвали в нея до момента, проявяват голям интерес и активност, а видимите резултати от техните усилия им дават самочувствие и ги правят истински щастливи. Те чакат с нетърпение тези занимания. Децата, които вече са работили по „Научи се да даряваш“, са много по-отворени, реагират много по-бързо, вече имат натрупано знание и разбиране за света около себе си, което ги отличава от техните връстници.

Хермина Емирян дава пример с етнически смесена паралелка в 9 клас на училище в Трявна: „В часа след темата за доброволчеството децата трябваше да решат каква доброволческа инициатива могат да планират и осъществят те самите като клас. Българчетата веднага обявиха в какво са добри, а ромчетата мълчаха. Подканих ги да помислим заедно какво обичат да правят. Така те самите осъзнаха, че има дейности, в които се чувстват уверени – например лакирането на нокти, готвенето. В края на часа имахме огромен списък. Две седмици по-късно тези деца бяха направили план и още месец по-късно отидоха в дома за възрастни хора в Трявна. Бабите получиха маникюр, с дядовците играха на шах, четоха вестници.

Това беше много вълнуващо и важно за тези деца, защото преди те нямаха никакво самочувствие, а беше достатъчно съвсем малко усилие, за да го придобият – буквално един разговор. После те непрекъснато търсеха още и още неща, които да правят. Най-ценното е, че в края на годината нямаше нито един отпаднал от училище. Те продължиха да ходят там с желание и успехът им се подобри. Сега под ръководството на своята истински отдадена класна ръководителка Виолета Тачева тези ученици ще участват в „Научи се да даряваш“ за трета година.“

Бъдещето

За три години „Научи се да даряваш“ натрупа впечатляващ ресурс. На сайта на програмата са описани и публично достъпни над 500 проведени урока. Това е богатство, което може да бъде използвано от всички учители във всички училища. То ще помогне на децата ни да излизат от училище не само умни и образовани, а и с изградена ценностна система и развита гражданска чувствителност.