Десислава Любенова, изпълнителен директор на фондация „Трейс за хората“: Дарителството е обмен на споделени стойности

01.09.2019 | Бюлетин

„Човекът не е Остров, вътре в себе си затворен. Човекът има връзка с Континента, той е част от всичко друго … аз съм част от цялото човечество”.

Създателите на фондация „Трейс за хората” безрезервно вярват в тази мисъл на Джон Дън, станала надслов на книгата на Ърнест Хемингуей „За кого бие камбаната”. Те са убедени, че във времена на кризи – финансови, икономически, духовни, а и след тях, не бива да забравяме, че сме преди всичко човеци и трябва да си помагаме.

За смисъла и подкрепените каузи разговаряме с изпълнителния директор на „Трейс за хората“ Десислава Любенова.

 

Г-жо Любенова, защо през 2014 г. „Трейс Груп Холд“ реши да създаде фондация?

Още от своето създаване преди повече от 20 години “Трейс Груп Холд“ АД е подкрепяло множество каузи, проекти и хора с таланти. За нас дарителството е важна част от корпоративната социална отговорност, то е мисия. Опитът, натрупан чрез различни форми и партньорства за дарителство, ни показа, че най-правилният път от гледна точка на организация, прозрачност и полезност е учредяването на фондация в обществена полза.

През 2018 г. сте подкрепили проекти и инициативи с повече от 1 млн. лв. Какви средства сте инвестирали в общественозначими каузи от създаването на фондацията до момента? Имате ли предварителен годишен бюджет и как се определя той?

До момента фондация „Трейс за хората“ е инвестирала приблизително 5 млн. лева. Бюджетът за всяка година се определя на базата на проектите, които сме инициирали сами или сме припознали като наши, съобразно финансовите възможности на компанията.

В повечето случаи фондацията предпочита да подкрепя инициативи, които са наши каузи и отговарят на профила ни като компания. Някои от проектите са дългосрочни и изискват включване на сериозен друг частен и обществен ресурс – например изграждането на храм „Св. Тривелий, кан Тервел Български“ в Мадрид. Що се касае до подкрепата на външни проекти и  идеи на културни институти, творци, спортни клубове, талантливи деца, местни общности  и т.н., решенията се взимат от членовете на обществения съвет в унисон с нашата корпоративна етика и ценности.

Кои са основните сфери, към които е насочен дарителският интерес на фондацията?

Подкрепяме проекти в сферата на науката, образованието, спорта и културата, подкрепяме личности и екипи, които със своите таланти, познания и умения са вдъхновяващи примери за нас и прославят България.

Как избирате каузите и инициативите, които подпомагате?

Внимателно и отговорно. Подкрепата ни получават проекти и каузи, които са в синхрон с фирмената култура на „Трейс Груп“, с ценностите, които следваме и представяме пред обществото. Те са наши деца, които обикваме, някои развиваме, други се превръщат в основа на нови пространства и светове. За нас дарителството е пример и оценка за стойност.

Защо компания, която строи инфраструктурни обекти, спонсорира толкова много проекти в сферата на културата?

Въпреки че работи по много международни проекти, „Трейс Груп“ е българска компания. Ние имаме вътрешнофирмени събития, които са насочени към нашата, българска история и култура. Вече е традиция например през декември да организираме за колегите, партньорите и контрагентите си „Театрална Коледа“. Мениджърският екип вярва, че личният пример и качеството на средата, в която живеем, зависи от всеки един от нас. Като отделни индивиди и като група ние знаем, че носим отговорност за развитието на благотворна и устойчива среда.

Дарителството е обмен на споделени стойности, на подкрепа на общи идеали и добродетели. Надграждането в културното пространство възпитава бъдещето на България, то ни формира като българи, дава ни самочувствие и вяра. Няма друго средство, което да мобилизира умовете, въображението и страстта на хората така, както го правят изкуството и културата.

Откъде идва интересът на фондацията към православието и българската история?

Езикът и вярата са онова, което ни дава идентичност. Те са нещото, което ни приютява, сплотява в една общност и в същото време ни отличава от друга. Чрез историята ние преосмисляме отношението си към дома, към земята си българска, към вярата си. Да знаеш български език, да помниш българската история, да пазиш православната вяра са онези неща, които  съхраняват Българщината.

Подкрепяте студенти и ученици. Дали това е инвестиция в бъдещето и на холдинга „Трейс“? Има ли младежи, подпомогнати финансово от фондацията, които впоследствие са започнали работа или пък се готвят да работят в компания от „Трейс Груп Холд“?

Да, подкрепяме също студенти и ученици. Това е инвестиция в бъдещето въобще. Колкото повече образовани и обучени млади хора, толкова повече силна конкурентна среда, качествено и професионално изпълнени проекти и създаване на добра жизнена среда. Ние имаме съвместна програма с Университета по архитектура, строителство и геодезия „Най-добра дипломна работа“, при която деканските ръководства излъчват най-добрия дипломант, а фондацията възнаграждава успеха на отличения с парична награда и възможност за старт на кариерата в „Трейс Груп“. За наша радост примерите в тази посока са много.

Защо фондация „Трейс за хората“ реши да се присъедини към Български дарителски форум?

Всеки активен, творящ и отговорен човек или компания, обърната с лице към хората, има потребност от среда на себеподобни, има нужда от подкрепа, поощрение, споделяне. Български дарителски форум  разширява възможностите  за жива връзка  между дарители и дарени. От една страна популяризира  обществено значими каузи, проекти и инициативи, а от друга  представя  организации, фондации, частни дарители, доброволци. Членството в БДФ ни среща със съмишленици, ще ни позволи да подпомагаме и насърчаваме дарителството и дарителските традиции.

В каква посока виждате развитието на фондацията в следващите години?

Имаме множество инициативи и каузи, които искаме да се реализират. За да се случи това обаче, са необходими финансови и човешки ресурси, разбира се и време. Така че това, което си пожелавам, е в нашите инициативи да се включват все повече хора, добрите примери да се множат и да вървим напред, изпълнени с любов.

–––––––

Визитка

Десислава Любенова е завършила Университета за национално и световно стопанство с две специалности  – „Икономика и управление на човешките ресурси“ и „Теория и методика на масовата информация“. Специализирала е в  Лондон в международните консултантски компании KPMG,  Ernst & Young  и D. G. Jones  & Partners. Участвала е в обмяна на ноу-хау и технически опит между български и гръцки консултантски  фирми. Има специализация в сферата на капиталовите пазари и мениджмънта в САЩ. Тя е лицензиран оценител в Агенцията за приватизация. От октомври 2018 г. е председател на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

Десислава Любенова е изпълнителен директор и един от създателите на първата по рода си у нас специализирана болница за лечение на гръбнака – СБАЛ „Гръбначен център”. Член е на управителните съвети на  Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската стопанска камара и на Социално-инвестиционния фонд, както и на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

Носител е на наградата „Млад мениджър” на фондация „Еврика” за 2001 г.