TELUS International ще подкрепи финансово още 10 проекта

03.12.2019 | Новини

Над 70 организации кандидатстваха в третата и последна за годината покана за финансиране на проекти, отправена от Обществения борд на TELUS International в България. Сред тях бяха фондации, читалища, училищни настоятелства, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел.

Членовете на Обществения борд подбраха 10 проекта, между които ще се раздели общото финансиране в размер на 62 хил. лева. Пет от подкрепените проекти са в сферата на образованието, два са в направление здравеопазване и три – в околна среда. Основните критерии при подбора са устойчивостта на проектите и тяхната обществена значимост с оглед на актуалните теми в обществото.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал над 100 проекта на обща стойност над 770 хил. лв. През тази година с общо 170 хил. лв. са подкрепени 28 проекта. Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме там, където живеем“.

В България Общественият борд е основан през 2015 г. и е съставен от доказани и обществено признати професионалисти и филантропи, както и от членове на висшия мениджмънт на  TELUS International Europe.