TELUS International разпредели 82 600 лв. сред 14 проекта

04.04.2019 | Новини

Тази година компанията отпуска 170 000 лева за инициативи, насочени към опазване на околната среда, образование и здравеопазване.

Четиринадесет проекта на граждански организации бяха одобрени за финансиране на първото за тази година заседание на Обществения борд на TELUS International в България. Те ще получат общо 82 600 лв.

Кандидатите бяха общо 111, а след предварителна селекция до обсъждане бяха допуснати 19. Най-много бяха инициативите в сферата на образованието, направи впечатление и повишеният брой предложения за опазване на околната среда.

Проектите бяха оценявани главно според широкия спектър на проблемите, които адресират, и иновативните решения, които предлагат. Сред подкрепените организации от първото заседание на Обществения борд са фондациите OPEN SPACE и “Диабет, предиабет и метаболитен синдром”, Младежката ЛГБТ организация „Действие“, сдружение „Каритас София“.

Нова покана за кандидатстване с проекти е предвидена за май т.г.

От създаването си през 2015 г. до края на 2018 г. Общественият борд е взел решения за финансова подкрепа на 84 проекта и е разпределил над 660 000 лева в полза на обществено значими и устойчиви инициативи.