TELUS International търси значими проекти на НПО до 3 октомври

04.09.2019 | Новини

61 000 лв. ще бъдат разпределени между инициативи в сферите образование, здравеопазване и околна среда

TELUS International отново набира проекти на фондации, читалища, училищни настоятелства, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, за да финансира най-добрите.  Традиционно, предложените инициативи трябва да са в областите образование, здравеопазване и опазване на околната среда.

Кампанията е трета и последна за тази година и ще приключи на 3 октомври. Условията и формулярът за кандидатстване са достъпни на интернет сайта на  TELUS International в България.

По време на заседание в началото на ноември членовете на Обществения борд ще  разпределят оставащите за годината 61 000 лв. между най-добрите предложения, които предоставят устойчиви решения на обществено значими проблеми. До момента през тази година 18 проекта са получили общо 108 000 лв.

Максималната финансова подкрепа за одобрен проект от неправителствена организация е 7500 лева.

От своето създаване през 2015 г. до сега Общественият борд на TELUS International в България е финансирал над 80 проекта на обща стойност над 600 000 лева. Дейността на Обществения борд е част от политиката за корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме там, където живеем“.

В България Общественият борд е основан през 2015 г. и е съставен от доказани и обществено признати професионалисти и филантропи, както и от членове на висшия мениджмънт на  TELUS International Europe. Сред членовете на Обществения борд е и директорът на Български дарителски форум Красимира Величкова.