TELUS International набира проекти за финансиране

23.04.2019 | Календар, Новини

До 27 май т.г. неправителствените организации могат да кандидатстват с инициативи в сферите на образованието, здравеопазването и екологията.

Общественият борд на TELUS International в България отново набира предложения за финансиране на проекти на неправителствени организации. Могат да кандидатстват читалища, училищни настоятелства, фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел. По традиция се подпомагат инициативи в областите образование, здравеопазване и опазване на околната среда.

Кандидатурите се приемат до 27 май включително на адрес: https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai.

В края на месец март т.г. на своето първо заседание членовете на Обществения борд одобриха 14 проекта на граждански организации. Те предлагат устойчиви решения на обществено значими проблеми в споменатите приоритетни сфери. Сред тях се инициативи за приобщаване на младежи с диабет, за използване на алтернативни методи за положително образование, за облагородяване на градската среда и др.

Пред 2018 година Общественият борд на TELUS International в България разпредели 150 000 лв. сред 25 проекта, изпълнявани в различни краища на България. Тази година сумата е с 20 000 лева повече. Всяка одобрена инициатива може да получи до 7500 лева.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал 78 проекта на обща стойност 504 377 лева.