TELUS International отвори системата за кандидатстване на НПО с проектни предложения

20.02.2019 | Новини

За пета поредна година Общественият борд на TELUS International в България очаква нови проекти на неправителствени организации, които да бъдат финансирани. Проектите могат да бъдат в трите насоки, които инициативата подкрепя – образование, здравеопазване и опазване на околната среда.

Всяка организация може да подаде проекта си от до 4 март включително, използвайки онлайн формуляра за кандидатстване на:
https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai.

В края на месец март на своето първо заседание членовете на Обществения борд ще обсъди и вземе решение за одобряване на проекти в зависимост от устойчивостта на решенията на обществено значими проблеми, които предлагат. Проектите преминават през предварителна селекция според всички критерии, описани на страницата на Борда.

Всяка година Общественият борд на TELUS International в България подкрепя социално значими проекти, които предлагат решения на актуални проблеми в сферата на образованието, здравеопазването и екологията. Миналата година Бордът разпредели 150 000 лв. между 25 проекта.

Тази година сумата, която ще бъде отпусната за одобрените проекти, е 170 000 лева. Максималната сума, която може да бъде отпусната на одобрен проект на неправителствена организация, е в размер до 7500 лева.

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал общо 64 проекта на обща стойност 421 777 лева. Сред тях са обществено значими проекти на фондация „Сийдър“ – гр. София, Национален алианс за работа с доброволци – гр. Пловдив, „Образование без раници” – гр. София, Фондация „Карин дом” – гр. Варна, Сдружение „БАЛИЗ” – гр. Плевен и редица други.

Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави процеса на вземане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на изтъкнати обществени лидери, известни както с професионалния си опит в сферата, в която работят, така и с филантропската си насоченост.

Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „Да даваме, там където живеем“.

В България Общественият борд е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, Камен Кръстанов, член на еко организация „Gorichka.bg“ и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe.